10/03/2020

Lærar ved Svelgen oppvekst

  • Bremanger kommune
  • Svelgen, Norge
Undervisning - Pedagogikk

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 29.03.2020

Svelgen oppvekst er ein 1-10 skule, med ca. 170 elevar.
Vi har ledig intill to 100% faste stillingar frå 01.08.20. 

Kvalifikasjonar
Fagynskjer er primært engelsk og  norsk. 

Søkjarar med anna fagkompetanse kan òg søkje. 

Ved utveljing vektlegg vi søkjarar som er/har: 

  • høg relasjonell kompetanse med gode samarbeids- og formidlingsevner 
  • faglig kompetent, utviklingsorientert og oppdatert på eiga fagfelt
  • tydeleg klasseleiar
  • positiv, engasjert og høgt motivert
  • bidragsyter til eit godt arbeidsmiljø 
  • god skriftleg og munnleg framstillingsevne 

Personlege eigenskapar
Personlege eigenskapar vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr
Lønn og tilsettingsvilkår
Det blir stilt krav om politiattest ved tilsetting. 
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover, reglement og overeinskomstar. 
Det er 6 månaders prøvetid med 14 dagars gjensidig oppseiingsfrist.

Kontaktperson:
Sindre Myklebust Fjeld
Driftssjef
46 80 63 21
sindre.fjeld@bremanger.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!