11/03/2020

Kommunerektor

 • Gamvik kommune
 • Gamvik, Norge
Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

gamvikkommune_top.jpg
SØKNADSFRIST: 29.03.2020

Er du en skoleleder med motivasjon og ambisjoner for å være med på utviklingen av fremtidens skole? Da kan det være deg vi ønsker å ha med oss i Gamvik kommune!

Vi har ledig 100 % fast stilling som rektor for skolene i Gamvik kommune. 

Gamvik kommune har tre skoler:

Mehamn skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 49 elever. Skolen har også SFO-tilbud.

Gamvik skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 14 elever. Skolen har også SFO-tilbud.

Skjånes skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 9 elever.

Rektor har det overordna pedagogiske, administrativet og økonomiske ansvaret for skolene. På den enkelte enhet vil det være en med det daglige oppfølgingsansvaret.

Gamvik kommune deltar i regionalt skolesamarbeid, RSK - midt. Det bidrar i utviklingsarbeid for skolene. Skolene i Gamvik kommune skal arbeidere tett og godt for å lykkes med solid skoleutvikling i kommunen. Målet er å øke elevenes motivasjon, trivsel og måloppnåelse generelt, samt få et rikere pedagogisk fellesskap for personalet.

Vi får for tiden bistand fra Utdanningsdirektoratets veilederkorps.

 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Sikre skoleutvikling
 • Bidra med samordning og samarbeid mellom skolene
 • Personal- og økonomiforvaltning
 • Ha ansvar for administrative oppgaver
 • Gjennomføre politiske vedtak i egen virksomhet

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning fra høgskole eller universitet
 • Ledererfaring fra skoleverket. Vi ønsker minst tre års erfaring som rektor fra grunnskole.
 • Lederutdanning/rektorutdanning.

Vi søker rektor som:

 • Er en tydelig skoleleder
 • Har god rolleforståelse
 • Er nyskapende og kan vise til resultater
 • Er systematisk og engasjert med visjoner for skolens utvikling
 • Setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid
 • Kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • Er lojal overfor politiske og administrative beslutninger
 • Legger vekt på godt hjem - skole samarbeid
 • Samhandler godt med andre og den administrative ledelsen i kommunen

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som har evnen til å skape tillit, motivere og inspirere samt har stor arbeidskapasitet. Du må være en
pådriver i skolens utviklingsarbeid med fokus på å utvikle elevenes læring, både faglig og sosialt. Egenskaper som evne til nytenking,
ansvarlighet, fleksibilitet og selvstendig arbeid er viktig samtidig som du er god på samarbeid og kommunikasjon.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et spennende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med lov og avtaleverk
 • Pensjonsordning og gode forsikringer i KLP
 • Hjelp til anskaffelse av bolig om nødvendig
 • Flyttegodtgjørelse etter gjeldende regulativ

Rektorstillingen gis et tillegg på kr 40 000.- per år. Tillegget følger den som til en hver tid er rektor. Tillegget gis som et funksjonstillegg.

Den som tilsettes må ha sertifikat klasse B og disponere egen bil.

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger ta kontakt med oppvekstleder Tove Rise på telefon 97 15 24 27 eller e-post Tove.Rise@gamvik.kommune.no

Øvrige opplysninger

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søker blir kontaktet før offentliggjøring.

Tilsetting skjer i henhold til lov og avtaleverk for kommunal sektor.

Vil du vite mer om kommunen?

Ta en titt på denne videoen, eller se og hør tidligere og nåværende ledere

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!