02/03/2020

Ledig et antall stillinger som barnehagelærer

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Barnehage Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.03.2020

Båtsfjord kommune har to barnehager med 4 avdelinger hver, fordelt på små- og storbarns avdeling. Kommunen har god dekning på pedagoger, men ønsker flere.

I Båtsfjord kommunes barnehager er det ledig flere faste 100 % stillinger, som barnehagelærer fra 01.08.2020. Tiltredelsesdato kan diskuteres. Nyansatt barnehagelærer kan få funksjon som pedagogisk leder.

Vi ønsker søkere med:

 • godkjent barnehagelærerutdanning, eller annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk
 • ledererfaring, men også nyutdannet personell ansettes
 • evne til samarbeid/fleksibilitet og vilje til utvikling til beste for barn og voksne, positiv innstilling og godt humør
 • personlig egnethet og gode lederegenskaper
 • videreutdanning innenfor spes.ped

Vi tilbyr

 • Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark
 • 5 planleggingsdager i året og lederteam for styrer og pedagogiske ledere
 • Kompetanseheving etter oppsatt plan med regional kompetanseutvikling, som har hovedfokus på pedagogisk analyse som verktøy
 • Godt arbeidsmiljø og utfordringer i barnehager i endring
 • Veiledning og faglig samarbeid både internt og tverrfaglig
 • Avlønning ihht HTA og ansenitet, med tillegg for ansvar som pedagogisk leder
 • God pedagogdekning
 • Vikarordning ved fravær
 • Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur

Generelt

 • Menn oppfordres til å søke
 • Utenlandske søkere må beherske norsk språk jf barnehageloven §18 a) og ha godkjenning iht krav fra Utdanningsdirektoratet
 • Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§ 19 i barnehageloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.
 • Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Virksomhetsleder Britt M Hansen, epost britt.hansen@batsfjord.kommune.no, tlf 975 62946.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!