18/02/2020

Fastlegehjemmel ved Hitra legekontor

 • Hitra kommune
 • Hitra, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 29.03.2020

Hitra kommune lyser ut fastlegehjemmel ved Hitra legekontor

Grunnet befolkningsvekst og kommunesammenslåing utlyser vi 1 ny fastlegehjemmel ved Hitra legekontor.

Den ledige hjemmelen har et listetak på 600 pasienter med gode mulighet for økning, og i tillegg er hjemmelen tiltenkt opp mot ca. 40 % kommunale oppgaver. Pr. i dag er det ca. 340 pasienter på listen. Fordeling av listelengde og andel kommunale oppgaver gjøres i jevnlige samarbeidsutvalg mellom Hitra kommune og legene i gruppepraksisen.

Om Hitra legekontor:

Hitra legekontor har p.t. fem fastlegehjemler samt en turnuslege i gruppepraksis. Kontoret er vedtatt utvidet til seks legehjemler. Legekontoret har trivelige og moderne lokaler ved Hitra Helsetun i Fillan, og kontoret er godt utstyrt og bemannet. Hitra legekontor er samlokalisert med kommunens øvrige helsetjenester, og kommunen deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunen Frøya og med legevakten i Orkdalsregionen (LiO).

Arbeidsområder og ansvarsoppgaver:

Legene er private næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med §8.2 i rammeavtalen. Pr. i dag stiller kommunen lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd.  Det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjemmelen. Andre avlønningsmodeller for legepraksisen vurderes fortløpende i samråd med legene.

Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Allmennpraksis på Hitra gir gode muligheter for allsidig og tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter. For stillingen gjelder deltagelse i alle typer legevakt, både lokalt og gjennom vaktsamarbeidet i LiO (Legevakt i Orkdalsregionen).

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste og rett til refusjon fra Helfo
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav
 • Det er ønskelig at den nye fastlegen er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, men dette er ikke et krav ved tilsetting
 • Personlig egnethet, faglig dyktighet og evnen til å samarbeide vil tillegges stor vekt

Vi søker deg som:

 • Er utadvendt og har gode samarbeidsevner
 • Er faglig trygg 
 • Er løsningsorientert og har evnen til tverrfaglig samarbeid
 • Har pasienten i fokus
 • Er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene

Vi kan tilby:

 • Godt fagmiljø
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • God barnehagedekning

Stillingen krever at godkjent politiattest fremlegges før tiltredelse.

Mer informasjon om allmennpraksisen fås ved å kontakte:

 • Avdelingsleder Monika Glørstad tlf.: 406 32 283 / 72 44 52 51
 • Leder for gruppepraksisen Dr. Lars Kvaale tlf. 72 44 42 42.
 • Enhetsleder Hege Lie Rønningen tlf. 902 39 877

Søknadsfrist: 29.03.2020. Legg også ved utdanningsdokumentasjon, autorisasjon og attester / tjenestebevis til søknaden.

Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig iht. Offentleglova § 25.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!