14/02/2020

Ledige lærerstillinger i Grane

 • Grane kommune
 • Grane, Norge
Undervisning - Pedagogikk

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 08.03.2020

Grane kommune søker etter et antall lærere med tiltredelsesdato 01.08.2020 i både faste og midlertidige stillinger.

Grane barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole/ SFO med ca 170 elever og ca 35 ansatte. Elever og ansatte er lokalisert i to skolebygg, med 1.-4. trinn lokalisert på Stormoen, mens 5.-10. holder til på Vegset.

Fagønsker for lærerstillinger ved Grane barne- og ungdomsskole:

Matematikk og språkfag på u- trinn, engelsk 1.-4.trinn, naturfag, kroppsøving, mat og helse,musikk, kunst og håndverk, spesialundervisning og begynneropplæring.

Satsningsområder:

Skolens satsningsområder er skolemiljø og krenkelser, pedagogisk bruk av IKT og lesing i alle fag

Vi benytter iPad på 1.- 4 og Office 365 fra 5.-10.

Vi er både helsefremmende og leksebevisst skole.

Du må forplikte deg til å jobbe målrettet med våre satsningsområder.

Arbeidsoppgaver:

For alle stillingene gjelder at du må jobbe utfra skolens samlede behov.

Alle som tilsettes i ordinære lærerstillinger må kunne ta teamleder- og /eller kontaktlærerfunksjon.

Dette gjelder både på Stormoen og Vegset.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Vi søker medarbeidere som viser et positivt engasjement, er fleksible og viser god evne til samarbeid.
 • Du må vise god evne til å arbeide selvstendig og målrettet i direkte arbeid med barn, men samtidig jobbe godt i team.
 • For tilsetting som lærer gjelder for øvrig krav om undervisningskompetanse i samsvar med krav i Opplæringsloven og kompetanseforskriften.
 • God digital kompetanse, relasjonskompetanse og klasseledelse vektlegges.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende lederstilling med varierende oppgaver i et hektisk, men hyggelig og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til avtale
 • God offentlig pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • God barnehagedekning
 • Kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Annet:

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tids gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.

Ved tilsetting må det framlegges politiattest.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Skriftlig søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema.

Søknad sendes innen 8. mars 2020.

For nærmere opplysninger om stillingen kan oppvekst- og kultursjef Anne Kristin Solheim tlf. 75182241/91570203 eller personalsjef Anita N. Mellingen tlf. 75182221 kontaktes.

Kontaktperson:
Anne Kristin Solheim
Stillingstittel:
Oppvekst- og kultursjef
Telefon:
91570203
Epost:
anne.kristin.solheim@grane.kommune.no

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!