14/02/2020

Miljøterapeut

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 08.03.2020

Ledig 1/1 stilling som miljøterapeut ved Utsikten dagsenter.

Enhet

Utsikten dagsenter er et tilrettelagt tilbud til hjemmeboende personer med demenssykdom. Tilbudet er på dagtid, brukere blir hentet med egen bil, de får måltider på dagsenter, samt deltar i tilrettelagte aktiviteter. Tilbudet er utvidet med fire plasser, til også å gjelde yngre personer med demens, og/eller demens i tidlig til moderat fase. I den forbindelse søker vi etter deg som kollega.

Ønsker du en jobb som gir deg faglige utfordringer og mulighet til å tenke helhetlig? Vi søker deg som er selvstendig, ansvarlig og fleksibel med gode samarbeidsevner, erfaring med / kunnskap om demenssykdom, og erfaring med målrettet miljøarbeid. Personlig egnethet i form av positivitet, tålmodighet, evne til å være løsningsorientert, kreativ og godt humør vektlegges.

Hovedarbeidsoppgaver

• Aktivt bidra til å sikre faglig og etisk forsvarlige tjenester.
• Gi opplæring og veiledning til andre ansatte.
• Gi veiledning og støtte til pårørende og brukere.
• Arbeide personsentrert.
• Tilrettelegge og gjennomføre ulike aktiviteter med brukere av tjenesten ift den enkeltes forutsetning og mestringsfølelse både inne og utendørs.
• Bidra i planlegging og utforming av tjenestetilbud, aktiviteter og månedsplaner.
• Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk.
• Holde deg faglig oppdatert og bidra til faglig utvikling.
• Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere.
• Arbeide etter dagsenterets mål og retningslinjer.
• Hente brukere og kjøre de hjem med dagsenterets egen bil.

Kvalifikasjoner

Helsefaglig utdanning innenfor områdene:
• Helsefagarbeider, vernepleier, ergo, aktivitør.
• Erfaring med å arbeide med demenssyke eller i dagtilbud.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.
• Snakke og skrive norsk flytende.
• Har gode IKT-kunnskaper.
• Førerkort kl B.
• Praktiske ferdigheter.

Ønskelig:
• Videreutdanning innenfor demenssykdom.
• Demensomsorgens ABC.
• Kunnskap om kartlegging og observasjoner.
• Oppfordrer også menn til å søke.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:
• Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
• Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlige egenskaper

• Evne til å veilede og ta imot veiledning
• Reflektert og engasjert
• Evne til å ta tak og arbeide selvstendig
• Kreativ
• Tålmodig, lojal og initiativrik
• Bidra til et godt arbeidsmiljø
• Løsningsfokusert
• Positivitet

Vi tilbyr

• Et variert, utfordrende og spennende fagområde innenfor demens, der målrettet miljøarbeid, kartlegginger og observasjoner og analyse av atferd/demenssykdom står sterkt.
• Muligheter for å påvirke egen arbeidsdag
• Faglig sterk og motivert personalgruppe
• Tverrfaglig samarbeid med andre faginstanser
• Et godt arbeidsmiljø

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Kontaktperson:
Lene Nilsen Holte
Enhetsleder
E-post lene.holte@sor-varanger.kommune.no 
Arbeid 78 97 75 58

Lill Marit Johansen
Avdelingsleder Utsikten Dagsenter
E-post Lill-Marit.Johansen@sor-varanger.kommune.no 
Arbeid 78 97 21 76

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!