14/02/2020

Konsulent ved arkivtjenesten

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Arkiv Rådgiver - Konsulent

BeskrivelseSØKNADSFRIST:08.03.2020

Vi har ledig et vikariat som konsulent i 100 % stilling ved arkivtjenesten for perioden 20.04. 2020- 31.02.2021.

Enhet

Arkivtjenesten/Servicekontoret består av 13 ansatte, med oppgaver innen post, arkiv, saksbehandling og kundemottak.

Arkivtjenesten har ansvar for sentral arkivtjeneste og postmottak, og administrerer kommunens elektroniske saks- og arkivsystem Acos Websak.

Hovedarbeidsoppgaver

Det foregår en kontinuerlig utvikling av arbeidsprosesser og rutiner for Arkivtjenesten og saksbehandlingen i kommunen. Arkivkonsulenten skal bidra i denne prosessen.
Arbeidsoppgaver vil være:
• Daglig arkiveringsarbeid, som postmottak, elektronisk skjemamottak, publisering av postlister på nett, journalføring, skanning, kontroll og øvrig arkivpleie
• Kvalitetssikringsoppgaver innenfor elektronisk- og papirbasert saksbehandling
• Handtering av innsynsforespørsler og medvirkning til tilgjengeliggjøring av arkiver
• Veiledning av brukere i organisasjonen
• Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen på bakgrunn av behov.
• Administratoroppgaver knyttet til kommunens saks- og arkivsystem, Acos Websak kan bli lagt til stillingen på bakgrunn av søkers kvalifikasjoner og kompetanse.

Kvalifikasjoner

• Det kreves relevant 3- årig høyere utdanning. For søkere med relevant erfaring kan utdanningskravet fravikes.
• IT-kompetanse utover grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for stillingen
• Kjennskap til ett eller flere elektroniske saksbehandlingssystemer vil være en fordel. Sør-Varanger kommune benytter Acos Websak som saks- og arkivsystem.
• Det er ønskelig med erfaring fra arkivtjeneste eller lignende arbeid
• Det er ønskelig med kunnskap om- eller kjennskap til offentlig forvaltning.
• Det kreves god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

• Nøyaktighet og ryddighet, samt interesse for utvikling av arkiv/elektronisk arkiv vil vektlegges.
• Vi ønsker en engasjert, strukturert, utadvendt person, med gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Kontaktperson:
Kristin Kristiansen
Konstituert avdelingsleder
E-post
Kristin.Kristiansen@sor-varanger.kommune.no
Mobil 46696541
Arbeid 78977609

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!