14/02/2020

Sykepleier

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.03.2020

Vi har ledig en 100 % stilling som sykepleier ved Tangenlia Bofellesskap. Fast stilling i todelt turnus med jobb hver 3. helg.

Enhet

Tangenlia Bofellesskap omgjøres til omsorgsboliger innen 01.01.2021. Det vil si at det påbegynnes arbeidet i år, der det vil være en overgangsperiode med både sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Hjemmebasert omsorg (HBO)har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget
hjem så lenge de selv ønsker.

HOVEDMÅL
• Sør- Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av
eksisterende ressurser.
Sør- Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i hjemmet
så lenge som mulig.

Beskrivelse

Ønsker DU å sette SPOR etter DEG?
Sør-Varanger kommune ser etter DEG som ønsker å gjøre en FORSKJELL.
Om du er utadvendt, innadvendt eller noe midt imellom, HER er plass til ALLE.
Til gjengjeld kan vi tilby fantastiske kontraster, med pittoresk kystnatur, imponerende furuskog, uberørt og berørt natur,
kaffe latte og scooter, unike treningsmuligheter, zumba, yoga, fotball, storpolitisk sentrum, småbylivets rolige puls,
sauna og kongekrabbe, multebær, båtliv, nordlys og masse trivelige kolleger.

Som sykepleier får du muligheten til å utvikle din faglige nysgjerrighet.
Studielånet vil du nesten ikke legge merke til, fordi det betaler seg ned selv. Lønna er til å leve med, det samme er
mennesker her oppe. Om du vil ha kort eller lengre avstand til jobben bestemmer du selv. Vil du ha kort avstand når
du jobben på 2 minutter. Bor du her i mer enn tre år, kan du søke om grenseboerbevis til Russland, Finland er en liten
biltur unna. To timer med fly og du er i Oslo, på en time er du i Tromsø. - Du behøver dessuten sjelden eller aldri bruke
tid i bilkø her nord.
Du kommer til en kommune som på alle måter innfrir forventninger om det gode liv.
KOMMER DU?
Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget
hjem så lenge de selv ønsker.
HOVEDMÅL
Sør- Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser.
Sør- Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Plassering
Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi en best mulig tjeneste er basene spredt rundt på flere
steder i kommunen. Stillingen i denne utlysningen er pr tiden plassert på Hesseng, Tangenlia Bofellesskap.

Vi søker

Vi ser etter kollega som er faglig dyktig, engasjert og har gode samarbeidsevner. Er opptatt av kvalitet og har engasjement for det aktuelle området. Har erfaring fra yrket og kan jobbe selvstendig.

Hovedarbeidsoppgaver

• Sikre at det planlegges, igangsettes og evalueres tiltak forordnet av lege.
• Sikre at det planlegges og igangsettes tiltak i samsvar med gjeldende vedtak og brukers behov.
• Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester.
• Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
• Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte.
• Forestå medisinering etter legens forordning og gjeldende retningslinjer.
• Veiledningsansvar for medarbeidere, brukere og pårørende.
• Veiledningsansvar for studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen.
• Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra avdelingssykepleier og enhetsleder.
• Foreta vurderingsbesøk for å kartlegge og utrede søknader på pleie og omsorgstjenester.
• Daglig dokumentasjon av sykepleietiltakene som utføres. Dette gjøres i Profil.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

- Norsk autorisasjon som sykepleier
- Relevant praksis og kompetanse innenfor tjenestens virksomhetsområder
- Evne til selvstendig og målrettet arbeid
- Gode datakunnskaper, gjerne med kjennskap i bruk av Profil
- Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
- Kreativ og initiativ
- Førerkort klasse B for manuell gir
- God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlig egnethet vektlegges.

Egenerklæring-tuberkulose
MRSA
Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder), ihht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6
måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Vi tilbyr lønn over tariff. Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Kontaktpersoner:
Annette Nederström Gunnermann
Avd. Leder
E-post
Annette.Gunnermann@sor-varanger.kommune.no 
Mobil 46431222

Irene Arvola
Enhetsleder
E-post Irene.Arvola@sor-varanger.kommune.no 
Mobil 98268426
Arbeid 78977557

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!