14/02/2020

Helsefagarbeider

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 10.03.2020

Vi har ledig en fast 100% stilling som helsefagarbeider ved Hjemmebasert omsorg i Bugøynes.

Beskrivelse

Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget
hjem så lenge de selv ønsker.

Hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser.
Sør-Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Plassering
Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi en best mulig tjeneste er basene spredt rundt på flere
steder i kommunen. Stillingen i denne utlysningen er pr tiden plassert på Bugøynes.

Hovedarbeidsoppgaver

• Utøve bistand til personlig hygiene, ernæring og praktiske gjøremål i hjemmet, samt gi miljørettede tiltak tilpasset den enkelte brukers funksjonsnivå.
• Utføre tiltak i samsvar med vedtak og brukers behov.
• Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester.
• Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
• Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte.
• Oppfølging av studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen.
• Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra sykepleier eller nærmeste leder.
• Daglig skriftlig og muntlig dokumentasjon av den pleien som utføres. Dette gjøres i Profil.

Kvalifikasjoner

- Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
- Beherske norsk muntlig og skriftlig.
- Generell god datakunnskap
- Førerkort klasse B, manuell gir.

Personlig egnethet vektlegges.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut;
• Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
• Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose

 

Personlige egenskaper

Det som kjennetegner deg, er at du
• Er fleksibel og løsningsorientert og har god evne til omstilling
• Tydelig og trygg i rollen som fagperson
• Har god Norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
• Gode samarbeidsevner, men kan også jobbe selvstendig
• Er god på kommunikasjon og samhandling
• Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske
søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt
intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige
søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt
offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke
god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Kontaktpersoner
Irene Arvola
Enhetsleder
E-post Irene.Arvola@sor-varanger.kommune.no 
Mobil 98268426
Arbeid 78977557

Hanne Ingilæ
Avdelingsleder
E-post
Hanne.Ingilae@sor-varanger.kommune.no 
Mobil 40496189
Arbeid 78971747/48

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!