14/02/2020

Tilkallingsvikar som Alarmsentraloperatør ved 110-Sentralen for Finnmark

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Annet

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.03.2020

Vi har flere ledige stillinger som tilkallingsvikar ved 110-sentralen i Finnmark, Kirkenes.
Vil du være med på å ta et tydelig ansvar for å utvikle Brann- og redningstjenesten i takt med et mer moderne samfunn, med vekt på teknisk og digital innovasjon samt samvirke på tvers av nødetatene?
110-sentralen samlokaliseres med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) og med Politiets operasjonssentral (112). Dette gir et unikt og spennende fagmiljø i stadig utvikling. 110-sentralen i Finnmark skal flyttes fra Hammerfest til Kirkenes i juni 2020.

Beskrivelse

110-sentralen bruker i hovedsak kommunikasjon via radio og utalarmerer i hht. faste prosedyrer. Vi utalarmerer og trippelvarsler brannmannskaper og andre etater i forbindelse med hendelser som oppstår.
Vi skal også påse at nødvendig kommunikasjon opprettes mot andre etater. Vi skal fungere som støtte til brannvesen i Finnmark under aksjoner.
Vårt hovedmål er å bistå og begrense tap av liv og materielle goder. Vi skal søke å forebygge, slik at tap blir så små som mulig. Vi skal være med å begrense skadeomfang under aksjon ved brann og andre akutte ulykker. Og selvfølgelig skal vi sørge for at egne systemer er oppe og går til enhver tid.

Hovedarbeidsoppgaver

• Betjene nødstilte, håndterer alarmer og andre meldinger og sørge for at Brann- og redningsetatene reagerer raskt og korrekt.
• Ha løpende dialog med innsatsleder brann og øvrige mannskaper gjennom innsatser.
• Ha oversikt over, dokumentere og loggføre branner, ulykker og andre relevante hendelser i dekningsområdet.
• Utarbeide statistikker og rapporter.
• Oppdatere systemer og alarmporteføljer.

Kvalifikasjoner

- Være fylt 18 år
- Må kunne sikkerhetsklareres etter sikkerhetsloven, politiattest innhentes før en eventuell ansettelse
- Plettfri vandel
- Gode IKT kunnskap
- Gode norske og engelsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
- Opptaksprøve/test må gjennomføres og bestås
- Førerkort klasse B
Bosatt I Kirkenes by eller dets nærområde

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

- Evne til å jobbe strukturert og målrettet
- Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
- Være samfunnsorientert og ha forståelse for 110-sentralens rolle og oppgaver innenfor redningstjenesten
- Takle stressende arbeidssituasjoner
- Evne til å arbeide i team

Generelt

Det stilles krav om plettfri vandel, vurdering av skikket- og egnethet vil bli vektlagt.
Opptaksprøve i henhold til prosedyrer for ansettelse ved 110-sentralen må gjennomføres før ansettelse. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med faglig og personlig utviklingsmuligheter for den rette personen.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju pr. telefon eller ved oppmøte.
Kopier av vitnemål og attester må kunne sendes til Sør-Varanger kommune, da de vil bli etterspurt før tilsetting. Må være bosatt i nærområdet pga. innkalling av ekstra mannskaper ved større hendelser, slik at man kan stille på arbeidssted innen rimelig tid.
Det skal til enhver tid være 2 operatører på vakt, hvor man da naturlig nok har en turnus som følges. Opplæring vil bli gitt. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi oppfordrer kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr

- Lønn og ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover regler og tariffavtale.
- Turnustillegg etter den til enhver tid og gjeldende turnus.
- Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter.
- Et trivelig og sosialt miljø.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Kontaktpersoner:
Gerd Isaksen
Leder
E-post
Gerd.Isaksen@sor-varanger.kommune.no 
Mobil 95104834

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!