14/02/2020

Sosialkonsulent NAV Sør-Varanger

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Rådgiver - Konsulent

BeskrivelseNAV Sør-Varanger har ledig stilling som sosialkonsulent, stillingen er et vikariat i et år med mulighet for fast ansettelse.

NAV Sør-Varanger

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, som vil være med på å videreutvikle NAV Sør-Varanger til det beste for kommunens innbyggere.

Stillingsbeskrivelse

For deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell, har NAV Sør-Varanger ledig 1 stilling som sosialkonsulent i vårt service og veiledningsteam, stillingen er et vikariat på et år med mulighet for fast ansettelse.
Vi søker deg som er utadvendt og positiv, serviceinnstilt og som vil være med på å utgjøre en forskjell i samfunnet. Vi søker en veileder som med god forståelse for virksomhetens rammer og målsettinger kan jobbe systematisk og strukturert for å nå NAV sin målsetting. Vi ser etter deg som kan løfte blikket, tenke nytt og være med på å bidra til en forskjell hvor færre går på ytelser, og flere kommer over i arbeid. Vi ser etter deg som kan inkludere og har troen på at alle mennesker kan jobbe - og ønsker å være en pådriver for nettopp dette.

Hovedarbeidsoppgaver

• Behovs avklaring og god kartlegging av brukere/jobbsøkere
• Arbeidsrettet veiledning, oppfølging og motivasjon av brukere uavhengig av ytelse for å øke overgang til arbeid.
• Saksbehandle etter Lov om sosiale tjenester i NAV, samt annen saksbehandling innenfor ansvarsområde - dette vil være en av stillingens hovedoppgaver
• Veilede i bruk av selvbetjeningsløsninger
• Være en del av vaktplan i vårt mottak
• Gi informasjon, råd og veiledning med sikte på at brukere skal bli selvhjulpne, både etter innkalling og i møter som er nødvendige med raske avklaringer
• Dialog med næringslivet: privat så vel som offentlig
• Dette innebærer kontakt og samhandling med næringslivet og arbeidsgivere, samt NAV sine samarbeidspartnere særskilt: rus- og psykiatritjenesten, helsevesen, karrieresenter, skole mfl.
• Oppfølging av bruker ute i arbeid/arbeidstrening
• Bidra til at brukere går over i utdanning, jobb eller annen arbeidsrettet aktivitet.
• Bidra til å gi gruppeoppfølging
• NAV er i stadig endring: Andre arbeidsoppgaver vil måtte påberegnes, dette innebærer også arbeid i andre team ved NAV Sør-Varanger.

Kvalifikasjoner

- Minimum 3-årig høyere utdanning fra universitet/høyskole, utdanningskrav kan fravikes ved særskilt lang og relevant erfaring fra lignende arbeid i NAV eller fra samme type arbeid i andre virksomheter.
- Utdanning innenfor Sosialt arbeid er å foretrekke, men utdanningsretning kan fravikes
- God fremstillingsevne, muntlig så vel om skriftlig
- Godt kjennskap til arbeidsmarkedet i regionen
- Utpreget serviceholdning og gjennomslagskraft
- God relasjonsbygger og som viser stabilitet
- Kunnskap og gode ferdigheter innen IKT
- Saksbehandling

Personlige egenskaper

- Uredd, positiv og et ønske om å bidra til forskjell
- Kjennskap til NAVs mål, visjoner og verdier
- Ha genuin interesse for arbeid med brukere som trenger bistand for å blir selvhjulpne: Gi hjelp til selvhjelp
- Ha solid brukerfokus med utpreget serviceholdning
- Evne til å bygge relasjoner, tenke helhetlig, være målrettet og identifisere sammenhenger
- God service holdninger og trygg i din kommunikasjonsform
- Nytenkende og løsningsorientert
- Arbeider selvstendig og strukturert
- Relasjonsbygger både mot helse, fastleger tiltaksarrangører og ikke minst arbeidsgivere
- Positiv fremtoning, tar ansvar og vise stolthet til jobben
- Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til godt arbeidsmiljø

NB: Personlig egnethet vil vektlegges sterkt.

Vi tilbyr

NAV tilbyr deg
- Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
- Et sterkt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere som aktivt jobber for å få mennesker ut i arbeid/aktivitet, og som vil gi deg glede i din arbeids hverdag
- Et inkluderende arbeidsliv
- Gode muligheter for faglig utvikling

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett, alder, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Menn oppfordres særskilt til å søke.

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Kontaktpersoner:
Karin Johansen
Sosialfaglig ansvarlig
E-post Karin.Johansen@nav.no
Mobil 95822234

Hilde Michelsen
Leder
E-post hilde.michelsen@nav.no
Mobil 41061836

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!