14/02/2020

Barnehagelærere /Barne- og ungdomsarbeidere

  • Sør-Varanger kommune
  • Sør-Varanger, Norge
Barnehage Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 03.03.2020

Barnehagene i Sør-Varanger kommune søker styrer, barnehagelærere, spesialpedagoger og barne- og ungdomsarbeidere.

Vi setter fokus på barnet gjennom visjonen "Først i rekka".

Vi har behov for deg som er lekende, utforskende og nysgjerrig.

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av god kvalitet - og tilbyr deg kompetansesatsinger og sterkt faglig fokus.

Velkommen til en grensesprengende kommune!

Følgende barnehager har ledige stillinger:

Hesseng barnehage

1 barnehagelærer, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021

Hesseng barnehage - Midt i naturen
Hesseng barnehage ligger midt i naturen med skog og fjell som nærmeste nabo.
Fysisk aktivitet, uteliv og turliv står sentralt hos oss.
Vårt mål er trygge og allsidig aktive barn, som liker å utforske seg selv og omgivelsene gjennom lek, læring og fysisk aktivitet - barn som mestrer samspill med andre, og som har en positiv selvoppfatning og respekt for hverandre.

Styrer: Beate Ryeng, telefon: 78971970, epost: bry@svk.no

Jakobsnes barnehage

Ledig vikariat i perioden 020320 – 051120.

Jakobsnes Barnehage er en 1 avdelings barnehage, med inntil 18 plasser som er tilknyttet Jarfjord og Jakobsnes Oppvekstområde.

Kontaktperson: Rektor Toril Degerstrøm, telefon: 78 97 17 80, epost: tde@svk.no

Knausen barnehage

1 barnehagelærer, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021

Knausen barnehage har 3 avdelinger.
Vårt motto: "Glade voksne, Glade barn - sammen for den gode barndom"
Vårt fokus: Barnets beste.
Våre hovedmål: Omsorg - Trygghet - Vennskap - Trivsel

Lek for livet, språkarbeid, natur og friluft, samt barnets livsmestring og helse er hovedområder i vårt arbeid. Barndommen kommer ikke i reprise, men er her og nå.

Vi vil at barnehagen skal fungere som et felles hus, og arbeider for å skape et inkluderende oppvekst - og arbeidsmiljø. Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner. Et nært og godt samarbeid, og medvirkning fra hjemmet er avgjørende.
Dette betyr at relasjonsarbeid blant oss voksne og i barnegruppa står sentralt - hver eneste dag.

Styrer: Ann Sofi Derås, telefon: 92 60 51 11, epost: asd@svk.no

Sandnes barnehage

1 styrer, 100 % fast stilling ledig fra 05.01.2020.
2 barne- og ungdomsarbeidere, 100 % faste stillinger fra nytt barnehageår 2020 / 2021
1 barne- og ungdomsarbeider, 100 % vikariat barnehageåret 2020 / 2021

Samisktalende ansatte gis ekstra lønnstillegg på kr 25.000,- ved ansettelse i Sandnes barnehage

Sandnes barnehage har 3 avdelinger.
Barnehagen ligger i bygda Sandnes, omringet av hagesenter, bolighus, slalombakke, fotballbane og flotte naturomgivelser. Vi har tre avdelinger, hvorav en avdeling som bygger på samisk språk og kultur. Vi jobber for at hele barnehagen skal få en samisk profil, og alle tre avdelinger har de åtte samiske årstider som utgangspunkt for alle planlagte aktiviteter.
I Sandnes barnehage skal de voksne hjelpe og støtte barna på en slik måte at de lærer å samarbeide, hjelpe, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre, gjennom vennskap og lek.

Fungerende styrer: Silje Magga, telefon: 78 97 19 76, e- post: ssm@svk.no
Enhetsleder Eva Johanne Johnsen, telefon 78 97 74 41, e- post ejj@svk.no

Skytterhusfjellet barnehage

1 barnehagelærer, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021
4 barne - og ungdomsarbeidere, 100 % fast stilling fra nytt barnehageår 2020 / 2021

Skytterhusfjellet barnehage - barnehagen har tre enheter, "Fjellet", "Vidda" og "Fjorden", 19 ansatte og 108 barnehageplasser

Barn trenger trygge voksne som er tilstede og tilgjengelige. Vårt barnehagemiljø har derfor fokus på å tilby gode felleskapsopplevelser og solide vennskap mellom barn. Barnehagen har en naturtomt, med rikelig tilgang til friluftsområder; og vi har et moderne barnehagebygg som er spesielt utformet for samvær og møteplasser.

Styrer Bodil Labahå, telefon:78 97 19 90, e- post: blb@svk.no

Spesialpedagoger / Barnehagelærere - stillinger i flere barnehager

Vi søker spesialpedagoger / barnehagelærere til arbeid med barn som er tildelt ressurser til spesialpedagogisk hjelp i barnehage.

I tillegg kan det bli flere ledige stillinger før oppstart av nytt barnehageår august 2020 / 2021.

For mer informasjon om alle barnehagene, se kommunens hjemmeside: http://www.svk.no/

Sør-Varanger kommunes barnehagesatsing:

• Pedagogiske ledere lønnes kr 32.000,- over minstelønn som barnehagelærer.

• Sør-Varanger kommune tilbyr kompetanseutvikling for å sikre god implementering av ny rammeplan.

• Utdanningsdirektoratet valgte ut 27 kommuner som ble språkkommuner i 2016, Sør-Varanger er en av disse:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-forste-sprakkommuner-er-klare/id2498312/

• Sør-Varanger kommunes barnehager har vært med i Utdanningsdirektoratets prosjekt "Inkluderende barnehagemiljø"

Hovedarbeidsoppgaver

Ansatte skal ha nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med lov og rammeplan.
De skal bidra til at barnehagen møter barna med tillit og respekt, og anerkjenner barndommens egenverdi.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som er utdannet barnehagelærer / spesialpedagog / barne- og ungdomsarbeider.

Søkere må beherske norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

• God pedagogisk helhetsforståelse.
• Evne til nytenkning og samarbeid.
• Være med å utvikle barnehagene i Sør-Varanger faglig og kvalitativt.
• Ha interesse for ute aktiviteter og friluftsliv.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsetting er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i tråd med § 19 i lov om barnehager.

Arbeidserfaring

Styrer må ha ledererfaring
Erfaring fra barnehage er ønskelig.

Menn oppfordres å søke.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Pedagogiske ledere lønnes kr. 25.000,- over minstelønn som barnehagelærer. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning.
Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Kontaktperson:
Eva Johanne Johnsen
Enhetsleder for barnehager
E-post
EvaJohanne.Johnsen@sor-varanger.kommune.no
Arbeid 78 97 74 41

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!