13/02/2020

Ledig 100 % sykepleierstilling ved Deset-tunet

  • Åmot kommune
  • Åmot, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 01.03.2020

Har du bachelor i sykepleie med godkjent autorisasjon og med et ønske om å jobbe i demensomsorgen?

Da trenger vi deg!

Har du erfaring eller videreutdanning innen demens?

Da trenger vi deg også!

Vi kan tilby deg ansettelse i kommunen vår med arbeidssted på en oversiktlig og idyllisk institusjon for personer med demenssykdom. På arbeidsplassen arbeider vi aktivt for å til enhver tid ha et godt arbeidsmiljø.

Vi er opptatt av å være på jobb når beboerne trenger det som mest, samtidig som vi gjennom vår arbeidsgiverstrategi er opptatt av livsfasetilrettelegging.

Hos oss får du i tillegg til grunnlønna et funksjonstillegg på 30.000,- kroner i 100 % stilling.

Vi oppfordrer 3. års sykepleierstudenter som er ferdig våren 2020 om å søke.

Arbeidsoppgaver
Ha sykepleiefaglig ansvar for pasientene
Medikamenthåndtering
Alt av sykepleieoppgaver ved et sykehjem
Dokumentasjon, oppbygging og oppfølging av tiltaksplaner
Kartlegginger
Veiledning og opplæring
Kvalitetsforbedrende arbeid
Tverrfaglig samarbeid
Pårørende samarbeid

Kvalifikasjoner
Norsk autorisert sykepleier
Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
Relevante IKT kunnskaper
Førerkort
Politiattest som ikke er eldre enn 3. mnd. må fremlegges ved en evt. ansettelse

Det er ønskelig med:

Interesse for demens, og erfaring fra miljøarbeid med denne pasientgruppen

​Personlige egenskaper
Fleksibel og løsningsorientert
Aktivt holder deg faglig oppdatert
Bidragsyter i et godt arbeidsmiljø
Har evne til refleksjon og omstilling
Har evne til å skape tillit, veilede og motivere

Vi kan tilby
Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler
En av landets beste pensjonsordninger, KLP
30.000 kr. i funksjonstillegg utenpå grunnlønna i 100 % stilling

Vår ref ​20/586

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

​ Kontaktperson
Mona Løvlien, tlf: 48883502 eller epost: msl@amot.kommune.no 

​ Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!