12/02/2020

Vinje helse og omsorg har fleire ledige helgetillingar, som helsefagarbeidar ved Vinje sjukeheim.

  • Vinje kommune
  • Vinje, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 28.02.2020

Vinje helse og omsorg har fleire ledige helgetillingar, som helsefagarbeidar ved Vinje sjukeheim. Stillingsprosentar frå 13,38 – 36,62 % fast

Arbeid kvar 3.helg

Me ynskjer personar med helsefagutdanning, andre kan søkje. Personar utan fagutdanning vil bli mellombels tilsett. 
 
Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: 
  • Me søkjer sjølvstendig og resultatorienterte personar med gode evner til samarbeid 
  • Autorisasjon som helsefagarbeidar 
  • Må ha kunnskap i norsk, skriftleg og munnleg, minimum nivå B2 
  • Personlege eigenskapar ved intervju vert vektlagt 
  • Det er ynskjeleg me derfaring frå liknande arbeid 
 
Blir det interne omrokkeringar vert det tilsett i desse stillingane samstundes 
  • Løn etter avtale 
  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar  
I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.
Nærare opplysningar om stillinga ved Baiba Sheine, tlf: 953 05 641.
 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!