12/02/2020

Helsefagarbeidar 70% stilling - Rosendalstunet bu og rehabiliteringssenter

  • Kvinnherad kommune
  • Kvinnherad, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 29.02.2020

Omtale av stillinga

Rosendalstunet bu og rehebiliterings senter, lokalisert i Rosendal, er ein instirtusjon for eldre og menneske som treng pleie og opptrening i ulike livsfasar.

Institusjoner var ny i Februar 2018 med seks avdelingar, - 60 plassar. Institusjonen er bygd med det siste innan velferdsteknologiske løysingar.

Vi har ledig fast stilling som helsefagarbeidar/ omsorgsarbeidar/ hjelpepleiar.

Stillingsprosenten er 70% fast tilsetjing i turnus dag/ kveld, med arbeid minimun kvar 3. helg.
Det er for stillinga krav om at politiattest ikkje eldre enn tre mnd vert førevist.

Vi søkjer

Helsefagarbeidar/ omsorgsarbeidar/ hjelpepleiar i 70 % fast stilling
For stillinga er det krav om norsk autorisasjon for helsepersonell. 

Kvalifikasjonar

Det vert stilt krav om autorisasjon som helsefagarbeidar/ omsorgsarbeidar eller hjelpepleiar.
Det må førevisast politiattst med dato ikkje eldre enn tre mnd.
Alle som vert tilsette må ta KS kurset for nytilsette i Kvinnherad kommune

Personlege eigenskaper

Du må vera fleksibel og løysingsorientert.
Ha gode evner til kommunikasjon
Kunne arbeida sjølvstendig og samarbeida med andre
Du må ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg.

Vi tilbyr

Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.
Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.
Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.
Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø.
Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar.

Søknad vert å senda

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Kontakter

Navn: Leif Kongestøl
Tittel: Verksemdsleiar
E-post: leif.kongestol@kvinnherad.kommune.no 
Mobil: 91386185
Arbeid: 91386185

Navn: May Britt E Albrethson
Tittel: Spesialsykepleier
E-post: may.britt.albrethson@kvinnherad.kommune.no 
Mobil: 97154042

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!