06/02/2020

Bibliotekar, 80 % fast stilling

 • Orkland kommune
 • Orkanger, Norge
Kultur - Bibliotek

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 23.02.2020

Orkland bibliotek består av hovedbibliotek på Orkanger og avdelingsbibliotek på Løkken Verk, Krokstadøra og Lensvik. Det er 7 ansatte i biblioteket fordelt på 4, 4 årsverk. Tre av de ansatte har Orkanger som tjenestested. De tidligere kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord ble fra 01.01.2020 slått sammen til Orkland kommune. Søker vil derfor få ta del i en spennende prosess der utvikling av den felles bibliotektjenesten i Orkland vil ha fokus for alle arbeidsprosesser i biblioteket.

Kompetanse:

Søker må ha minimum bachelorgrad innen bibliotekfag og vi ønsker søkere med relevant erfaring fra bibliotek. Søkere må ha gode digitale kunnskaper, og vil bla ha hovedansvaret for katalogisering, ikt systemer og utvikling av digitale tjenester ved biblioteket. I tillegg vil søker ha hovedansvaret for bibliotekets samhandling med skolebibliotekene i Orkland. Søker vil ha rollen som biblioteksjefens stedfortreder.

Oppgavefordelingen i kollegiet er under utvikling, og søkers interesser og ferdigheter vil ha betydning for hvilke oppgaver søker får. Alle ansatte i biblioteket tar del i følgende oppgaver:

 • Skrankevakter og ansvar for serviceutvikling
 • Litteraturformidling og arenautvikling
 • Delta i arbeidet med å bygge et arbeidsfellesskap i Orklandsbibliotek

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en medarbeider:

 • med gode kommunikasjonsferdigheter, og er glad i / flink til å snakke med folk
 • som liker å jobbe med formidling
 • med gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • som er fleksibel, selvstendig og utviklingsorientert
 • med god kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • som er engasjert, nytenkende og motivert til å videreutvikle biblioteket

Om arbeidsforholdet:

Stillingen avlønnes ihht gjeldende hovedtariffavtale. Den ansatte vil følge en arbeidsplan som inneholder en kombinasjon av dagvakter, ettermiddagsvakter og lørdagsvakter. Hoveddelen av arbeidet utføres på Orkanger, men søker må påregne å utføre deler av sitt arbeid på de andre bibliotekavdelingene ved behov. Søker må ha førerkort og bør disponere bil.

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsnedsettelser.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Søknad sendes elektronisk via lenke . Ansettelse gjøres i henhold til gjeldende lover og regelverk. Link til søknadsskjema: Send søknad 

For mer informasjon kontakt: , Kai Roger Magnetun, Mobil +47 90731101,
Epost: kai-roger.magnetun@orkland.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!