06/02/2020

Logoped og spesialpedagog i 100% fast stilling

  • Andøy kommune
  • Andøy, Norge
Logoped

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.03.2020

Det er ledig 100% fast stilling som Logoped og spesialpedagog ved Andøy Kommune

Hovedarbeidsoppgaver:

Logoped og spesialpedagog i barnehage 100% stilling

Det er ledig 100% fast stilling som logoped i Andøy PPT og spesialpedagog i barnehagene i Andøy kommune.

Andøy kommune har en PP-tjeneste som ønsker å være <<tett på>> og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler.

PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6 og Barnehageloven §19:

• PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid
• PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid.

Denne stillingen er kombinert stilling som logoped i Andøy PPT og spesialpedagog i barnehage. Det vil medføre at du i deler av stillingen vil jobbe direkte med barn som har behov for spesialpedagogisk og/eller logopedisk oppfølging i barnehage, samt veilede annet fagpersonell og gi råd til foresatte.

Det er også forventet at du deltar i tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester. Det er et økt fokus på systemarbeid og forebyggende arbeid i Andøy kommune.

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:

• Utdanning som logoped.
• Spesialpedagogisk utdanning
• Relevant test- og utredningskompetanse.
• God kjennskap til barnehage / skole er en fordel
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Gode norskkunnskaper, minimum B2-nivå i skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet blir vektlagt. Det er viktig å være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig, samt bidra til god samhandling og tverrfaglighet.

Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjeneste har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil.
Godkjent politattest må fremlegges før tiltredelse.

Lønnsvilkår: Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning.

Tiltredelse 01.08.20.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, 76 11 50 53 eller sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no, eller enhetsleder for barnehage, Merete Olsen, 76 11 50 52 eller merete.olsen@andoy.kommune.no .

Søknaden sendes via kommunens elektroniske søknadssenter.
Søknadsfrist: 15.03.20

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!