06/02/2020

Sykepleier eller vernepleier - fast 100% stilling (2. gangs utlysning)

 • Farsund kommune
 • Farsund, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

 

SØKANDSFRIST: 26.02.2020

Ved enhet for hjemmetjeneste sone Vanse har vi ledig en fast 100 % stilling, dag og kveld.

Arbeid hver 3. helg, i todelt turnus.

Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.

Vi søker en omstillingsdyktig, tydelig, målrettet og strukturert fagperson med følgende kvalifikasjoner:

Utdanning:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. Sykepleier/ vernepleier som blir ferdig med utdanningen våren 2020 oppfordres også til å søke

Arbeidserfaring:

 • Arbeidserfaring/ praksis fra arbeid med hjemmetjeneste eller liknende arbeid er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med bruk av ulike fagsystemer og kvalitetssystemer er en fordel (gode IKT kunnskaper)

Personlige egenskaper:

 • Fokus på hva som er viktig for brukeren i planlegging og gjennomføring av tjenester (brukerperspektiv)
 • Fokus på tverrfaglighet i tjenestene - ser ulike profesjoner som en styrke for tjenesteytingen
 • Evne til å motivere medarbeidere til å arbeide mot felles mål med fokus på mestring, ressurser og muligheter hos brukere
 • Innstilt på å arbeide aktivt for å nyttiggjøre velferds og omsorgsteknologi
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og ta faglig gode beslutninger når dette kreves
 • Innovativ, initiativrik, endringsvillig og løsningsorientert og ser muligheter innenfor vedtatte planer og budsjett
 • Evne til refleksjon over praksis i tjenestene
 • Gode ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Ryddig i dokumentasjon og formidling av informasjon (muntlig og skriftlig fremstillingsevne)
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team, utadvendt og representativ framtreden overfor kollegaer, brukere og pårørende
 • Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vektlegges.

Godkjent førerkort for personbil kreves.

Hovedoppgaver:

 • Helhetlig oppfølging av hjemmeboende brukere, herunder utføring av ulike sykepleieprosedyrer knyttet til oppfølging og behandling av helse/ somatiske forhold
 • Personsentrert omsorg
 • Bruk av velferdsteknologi som en naturlig del av tjenestene
 • Hverdagsrehabilitering
 • Samarbeid med ansatte i enheten og andre samarbeidspartnere
 • Samarbeid med pårørende
 • Koordinatoroppgaver for enkelte beboere

Vi kan tilby:

 • Mulighet til å være med å forme og utvikle tjenestene med fokus på mestring og god livskvalitet for våre brukere
 • Faglige utfordringer og tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet for støtte til kompetanseheving
 • Gode kollegaer, positive og dyktige medarbeidere
 • Røykfri arbeidstid

Arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte. For nærmere informasjon om stillingen kan det tas kontakt med Eva Karin Lågøen Hjetland på telefon 38382000.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på www.farsund.kommune.no. Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 26.02.20

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!