10/08/2018

Fagarbeidar / sjåfør vegvedlikehald

  • Stryn kommune
  • Stryn, Norge
Transport

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.08.2018

Fast stilling ved Teknisk etat – avdeling kommunalteknikk er ledig frå 1.november 2018.  

Arbeidsområde:

Vegvedlikehald sommar og vinter, og andre kommunaltekniske arbeidsoppgåver etter avtale, samt stell og reperasjon av utstyr. Den som blir tilsett må delta i kommunal brøytevaktordning og det er difor eit krav om bustad i Stryn eller i nærleiken av Stryn sentrum.  

Kvalifikasjonar for stillinga:

  • Sertifikat BE og C
  • Truckførarbevis
  • Maskinførarbevis på veghøvel (eller er villig til opplærinDatakunnskapar

Ved tilsetjing vil det bli lagt vekt på til initiativ, samarbeid og sjølvstendig arbeid.    

Vi kan tilby:

  • Kommunale tilsetjingsvilkår.  Gode person- og pensjonsordningar.
  • Løn etter avtale.
  • Variert arbeid i eit positivt miljø. 
  • Den som vert tilsett må legge fram helseattest av ny dato.   

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersonar:

Anders Maurset 
mob: +47 90133402

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå