31/01/2020

Tjenesten for utviklingshemming har flere ledige stillinger

 • Skjervøy kommune
 • Skjervøy, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


Skjervøy kommune

SØKNADSFRIST: 17.02.2020

Ønsker du å bytte ut et hektisk byliv med roligere omgivelser?

Kan du trives med gåavstand til det meste?

Da er livet i Skjervøy et godt valg for deg! 

Helse- og omsorgsetaten, tjenesten for utviklingshemming (TU) har ledige stillinger med tiltredelse så snart som mulig!

 • 1 stk. 100% fast stilling for vernepleier med langvakt turnus hver 4. helg.

 • 1 stk. 53,52% fast nattevaktstilling for hjelpepleier/helsefagarbeider med vakter hver 3. helg.

 • 1 stk. fast 70% stilling der 50% er aktivitørstilling og 20% er helgestilling med vakter hver 3. helg. Ved å gå langvakter økes stillingsprosenten ytterligere.

 • Et antall helgestillinger på 17% for hjelpepleier/helsefagarbeider med langvakter hver 4. helg. Ved å gå hver 2. helg blir stillingene 35% 

Arbeidsoppgaver for vernepleierstillingen:

 • Vernepleier inngår i ei høyskolegruppe med fra før av og tilsammen 7 vernepleiere

 • Vernepleier har i samråd med virksomhetsleder ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av de tilbud som gis til virksomhetens tjenestemottakere.

 • Samarbeide med brukere, hjelpeverger, pårørende, ansatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.

 • Organisere fagmøter.

 • Veiledning av de ansatte.

 • Oppfølging av vedtak i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9, samt individuelle planer.

 • IPLOS registrering. 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende 

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og h

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer. 

Litt om virksomheten:

TU- tjenesten tilbyr helse- og omsorgstjenester til barn, unge og voksne med utviklingshemming, og består av flere leiligheter som er privat leid av tjenestemottakerne, samt 3 avlastningshybler.

Vi har som overordnet mål at alle som mottar tjenester fra oss skal oppleve god livskvalitet og få en optimal hverdag med utgangspunkt i tjenestemottakernes ønsker og behov.

Vår tjeneste består i å skape en meningsfylt hverdag til alle våre tjenestemottakere. Vi tilbyr aktiviteter og arbeidstrening, samt samarbeider med andre aktører for å tilrettelegge for arbeidsnærvær. 

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder TU – tjenesten Elisabeth Sørensen tlf. 77 77 56 82 e-post elisabeth.sorensen@skjervoy.kommune.no 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden. 

 • Søknad sendes elektronisk: herAnsettelsesform

Fast  

Søk her!