10/08/2018

Lærer, 100 % fast stilling

  • Ibestad kommune
  • Ibestad, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.08.2018

Ved Ibestad skole er det ledig 100 % fast stilling som lærer. 

Stillingen er ledig fra nå.
 
Ibestad skole består i dag av 1. -10.trinn grunnskole, musikk og kulturskole og voksenopplæring. VO har opplæring av voksne flerspråklige elever og enslige mindreårige tilknyttet Ibestad bofellesskap. 

Den nye skolen er direkte tilknyttet kulturhuset og vil ha tilgang til kultursal, bibliotek, svømmehall og idrettshall.
 
Den som tilsettes må være forberedt på å undervise i alle fag i mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og kontaktlæreransvar må påregnes.
 
Minoritetsspråklige søkere må ha fullført og bestått norskprøve nivå A2. Dette kravet kan fravikes hvis søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 
Kvalifikasjoner for stillingen: Lærer med godkjent utdanning for 5.-10. trinn.
Undervisningskompetanse i fagene norsk og kunst og håndverk og digital kompetanse er spesielt ønskelig. 
Det er en fordel med erfaring i undervisning av flerspråklige elever.
 
Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 
Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse.  Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse. 
 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker vil kunne bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jfr. Offentleglova § 25.
 
Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via 
Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til: 
Rektor Trond-Arvid Isaksen, tlf.: 41613428 eller oppvekstleder Willy Aas, telefon tlf.: 91696556.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå