10/08/2018

Allmennlærer med spesialpedagogisk utdanning

  • Ibestad kommune
  • Ibestad, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.08.2018

Ibestad kommune har ledig fast 100 % stilling som lærer/spesialpedagog ved Ibestad skole.

Tiltredelse snarest. 

Ibestad skole består i dag av 1-10 trinns grunnskole med ca. 90 elever, musikk- og kulturskole, samt voksenopplæring. VO har opplæring av voksne flerspråklige elever. Ibestad skole er en helt ny skole der barnetrinn, ungdomstrinn og kulturskole er samlet under samme tak. Skolen er direkte tilknyttet kulturhuset og har tilgang til kultursal, bibliotek, svømmehall og idrettshall. 

Skolens sosiale læringsprogram er «Mitt Valg». Skolen har utarbeidet en plan for det psykososiale arbeidet ved skolen, samt handlingsplan for forebygging og håndtering av krenkende atferd. 

Den som tilsettes må være forberedt på å undervise i alle fag i grunnskolen. Hovedoppgave er på spesialpedagogiske tiltak. Det er en fordel med erfaring fra undervisning med flerspråklige elever. Det er ønskelig med musikk og/eller spansk. 

Kvalifikasjoner for stillingen: Lærer med godkjent allmennlærerutdanning og minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk. Søkere med fordypning innenfor autismespekteret, ADHD, impressive språkforstyrrelser og/eller atferdsproblematikk vil bli prioritert.

Vi ønsker deg som:

  • er engasjert og interessert i arbeid med barn og ungdom med spesielle behov
  • er ansvarsbevisst, engasjert og har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
  • er en tydelig voksen og en god rollemodell med erfaring fra veiledning av barn
  • jobber godt og strukturert selvstendig og i team 

Minoritetsspråklige søkere må ha fullført og bestått norskprøve nivå A 2. Dette kravet kan fravikes hvis søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Lønn etter tariff. 

Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse. 

Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til: 

Rektor Trond-Arvid Isaksen, tlf.: 41613428 eller oppvekstleder Willy Aas, telefon tlf.: 91696556. 

Søknadsfrist: 23. august 2018.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå