10/08/2018

Kommunelege 2

  • Herøy kommune i Nordland
  • Herøy, Nordland, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 07.09.2018

Ingress

I Herøy kommune har vi ledig stilling som kommunelege 2 med fast lønn.

Beskrivelse avdeling

Helsetjenesten flyttet i september 2017 inn i nytt helsesenter. 

Legekontoret er samlokalisert med helsestasjon, psykiatritjenesten og tannhelsetjenesten. Kommunen har 2 avtalehjemler for leger samt turnuslege. Kontoret benytter CGM journalsystem

Legevakt er for tiden 6-delt hjemmevakt med vaktsamarbeid med nabokommunen Dønna. Hegelandssykehuset avd. 
Sandnessjøen har legevaktsformidlingen for kommunene. 

Arbeidsoppgaver

  • Kurativ virksomhet/listeansvar for 900 innbyggere i hel stilling og oppgaver innenfor sykehjem og helsestasjon.
  • Deltakelse i legevakt.
  • Offentlig helsearbeid
  • Veiledningsoppgaver

Krav til kompetanse

  • Norsk autorisasjon som lege, spesialist i allmennmedisin, under spesialisering eller godkjent allmennlege.
  • Søkerne må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig. 
  • Ved tilsetting vil det bli vektlagt faglige kvalifikasjoner, samarbeidsevne og personlig egnethet. 
  • Du må være løsningsorientert, fleksibel og opptatt av tverrfaglig samarbeid. 

Vi tilbyr

- Nytt velutstyrt helsesenter 
- Legetjenesten har egen legevaktsbil
- Aktivt, lærende og utviklende arbeidsmiljø
- Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
- Lønn etter avtale. God pensjonsordning i KLP.
- Behjelpelig med bolig.
- Dekning av flyttegodtgjørelse etter avtale.
- Ledige barnehageplasser.
- Herøy kommune er en IA bedrift og folkehelsekommune 

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontakter

Navn: Siv Nilsen
Tittel: Kommunalleder I
E-post: siv.nilsen@heroy-no.kommune.no
Mobil: 48201382
Arbeid: 48201382

Navn: Audun Dyrhaug Hov
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: Audun.Dyrhaug.Hov@heroy-no.kommune.no
Arbeid: 75068050

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå