10/08/2018

Spesialpedagogisk koordinator, Lier vgs

  • Buskerud fylkeskommune
  • Lier, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 26.08.2018

Om skolen vår

Lier videregående skole er en moderne og fremtidsrettet yrkesfagskole og en del av Kunnskapsskolen Buskerud. Vi har skoleåret 2017-18 ca. 560 elever og 110 ansatte. Skolen gir opplæring på Vg1 og Vg2 innenfor følgende utdanningsprogram: Design- og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekst, Service og samferdsel. Skolen har også en avdeling for Påbygging til generell studiekompetanse og Ressurssenter for autismespekterdiagnoser. Ved to av våre programområder tilbyr vi i et spesialisert studieløp i en vekslingsmodell som gir elevene både fagbrev og studiekompetanse tilpasset elevenes og lærlingenes ønsker, og arbeidslivets behov. Skolen ligger i Lier, nær kommunegrensen mot Drammen. Informasjon om skolen finnes på hjemmesiden www.lier.vgs.no.

Skolen jobber aktivt for å maksimere læring og minimere frafall. Alle våre elever skal oppleve mestring og faglig 
utfordring hver dag. Som en moderne skole jobber vi aktivt og tverrsektorielt for å få flere elever til å ta fagbrev og 
studiekompetanse. Slik mener vi at vi skaffer samfunnet adekvat kompetanse for fremtiden.

Stillingsbeskrivelse

Fra 1.12.18 har vi ledig 70% fast stilling som spesialpedagogisk koordinator. Koordinatoren vil være tilknyttet skolens elevtjeneste som for tiden består av to rådgivere, en lærekandidat-koordinator, en pedagog med spesialpedagogisk kompetanse og en sosial pedagogisk medarbeider. Det er ønskelig at den som tilsettes har undervisningskompetanse innen fellesfag eller ett eller flere av skolens utdanningsprogram. Stillingsstørrelsen kan i så tilfelle utvides med 30% undervisning.

Kvalifikasjoner

- Relevant utdanning på masternivå innen spesialpedagogikk og gjerne relevant erfaring fra tilsvarende arbeid
- God kunnskap om videregående opplæring
- God innsikt og forståelse for lov- og regelverk 
- Erfaring fra å bruke skoleadministrative systemer
- Undervisningskompetanse innenfor fellesfag eller ett eller flere av skolens utdanningsprogram
- God forståelse og handlingskompetanse både på individ- og systemnivå 
- Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

- har gode samarbeidsevner og et høyt engasjement
- evner å skape gode relasjoner med elever og kollegaer 
- har gode kommunikasjon- og veiledningsferdigheter 
- jobber selvstendig, er positiv og løsningsorientert
- er ansvarlig og strukturert i måten å jobbe på 
- innehar stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 

Tilsettingsvilkår

Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.
For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest av nyere dato framlegges før tilsetting, jf. Opplæringsloven § 10-9.
Stillingen er plassert i stillingskode 7522

Annet

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden.

Aktuelle kandidater blir kontakter for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester/originale dokumenter.

Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.

Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.

Du søker elektronisk på våre stillinger.

Kontakter

Navn: Hege Sundet
Tittel: Avdelingsleder
E-post: Hege.Sundet@bfk.no
Mobil: 47234244
Arbeid: 32220569 

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå