14/01/2020

Økonomirådgiver

  • Sola kommune
  • Sola, Norge
Administrasjon - Økonomi Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.01.2020

Kort om stillingen

Sola kommune skal investere omtrent kr 1 mrd. i barnehager, skoler, bygg og anlegg de neste 4 årene. Har du lyst til å være med på å planlegge, utarbeide og styre investeringsbudsjettet? Er du interessert i økonomiske analyser og prognosearbeid? Har du ideer/erfaringer som kan bidra til god økonomistyring? Da trenger økonomiavdelingen i Sola kommune akkurat deg.

I økonomiavdelingen er det en ledig fast 100 % stilling som rådgiver i teamet budsjett og økonomistyring, med hovedarbeidsområde knyttet til kommunens investeringer, utarbeidelse og oppfølgning av driftsbudsjettet til tjenesteområde Samfunnsutvikling, samt nødvendig støtte og oppfølging av virksomhetene innen tjenesteområdet.

Økonomiavdelingen består av 20 medarbeidere fordelt på teamene budsjett og økonomistyring, regnskap, innkjøp og kontrakt, og skatteoppkreving.

Budsjett og økonomistyring har ansvar for kommunens økonomi. Dette innebærer utarbeidelse av handlings- og økonomiplanen og årsbudsjett, finansielle strategier og økonomiske måltall samt helhetlig rapportering og analyser til administrativt og politisk nivå i kommunen. Teamet består av 4 økonomirådgivere og budsjettleder og ledes av økonomisjefen. Kommunens drifts- og investeringsbudsjett utarbeides og følges opp av teamet.

Arbeidssted

Arbeidssted vil være i økonomiavdelingen i teamet Budsjett og økonomistyring i kommunens nyåpnede rådhus i Sola sentrum.

Arbeidsoppgaver

" Planlegge, utarbeide og følge opp investeringsbudsjettet i tråd med vedtatte planer og finansieringsforutsetninger
" Utarbeide makroøkonomiske analyser som har betydning for kommunens investeringer
" Bidra i utarbeidelsen av strategiske planer og prosjekter som omhandler investeringsbehov
" Sikre god sammenheng mellom langsiktige og kortsiktige plandokumenter
" Bistå i arbeid med kommunens Handlings- og økonomiplaner, tertial- og årsrapporter
" Økonomistyring og budsjettoppfølging i tjenesteområde Samfunnsutvikling
" Bistand og oppfølging av de tre virksomheter innen tjenesteområde Samfunnsutvikling samt fagstab samfunnsutvikling
" Være pådriver og bidra til utviklingsarbeid i økonomiavdelingen

Kvalifikasjoner

" Høyere utdannelse på mastergradsnivå innen økonomi, men lengre relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan kompensere for manglende utdanning på masternivå
" God samfunnsforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning
" God IT-kompetanse, gjerne erfaring med BI-systemer eksempelvis Power BI.
" Erfaring med strategi og analysearbeid er en fordel

I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

" Du ser helhet og sammenhenger, har blikk for de store linjene og de viktige detaljene
" Du er nytenkende og setter deg raskt inn i nye områder
" Du jobber strukturert og har gode analytiske ferdigheter
" Du evner å jobbe i komplekse organisasjoner med ulike rammebetingelser og tidsfrister
" Du jobber selvstendig og er resultatorientert, setter klare mål og har fremdrifts- og gjennomføringsevne
" Du er en lagspiller, legger til rette for god dialog og kommuniserer tydelig med de rundt deg
" Du uttrykker deg lett og godt både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

" Interessante og utfordrende oppgaver nær viktige beslutningsprosesser både administrativt og politisk
" Et godt fag- og arbeidsmiljø med mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
" God anledning til faglig fordypning og videreutvikling av eget arbeidsfelt
" Fleksibel arbeidstid, diverse velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger
" Lønn etter avtale

Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Søknad sendes

Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling".

Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju.

Kontakter

Navn: Eman Tacklami
Tittel: budsjettleder
E-post: eman.tacklami@sola.kommune.no 
Mobil: 46472350

Navn: Sabina Leto
Tittel: økonomisjef
E-post: sabina.leto@sola.kommune.no 
Mobil: 92699315

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!