14/01/2020

Avdelingsleder, Sande bo- og behandlingssenter

 • Holmestrand kommune
 • Holmestrand, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 26.01.2020

Sande bo- og behandlingssenter trenger deg som ønsker å ta lederansvar!

Vi søker etter en leder som er handlekraftig og har visjoner for en verdig alderdom. Sande bo- og behandlingssenter skal være et godt sted å bo!

En av våre dyktige avdelingsledere slutter for å ta nye utfordringer. Vi søker derfor etter en ny avdelingsleder med ansvar avdelingen for korttids- og rehabiliteringsopphold, samt lederansvar for dagavdeling for demente. Leder for disse avdelinger har ansvar for ca. 9 årsverk og er utover dette kontaktperson for lærlinger, studenter og elever på bo- og behandlingssenteret. Det forventes at våre ledere er en ressurs i avdelingen, og til dels kan delta i daglig drift og være faglig veileder.

Sande og Holmestrand kommuner har slått seg sammen 01.01.2020 og vi er i en spennende utviklingsfase hvor vi ser på fremtidig drift av våre 3 bo- og behandlingssenter. Her blir det mange muligheter til å videreutvikle tjenestene til det beste for våre brukere og avdelingsledere kommer å være viktige ressurser i den prosessen.

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Avdelingsleder har delegert personal-, økonomi- og fagansvar for avdelingen og rapporterer direkte til virksomhetsleder.
 • Legge til rette for at våre brukere blir godt ivaretatt.
 • Se potensiale i den enkelte ansatte, og jobbe aktivt med medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse.

Det kan bli endringer i ansvarsområde.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier er et krav
 • Ledererfaring og helst en lederutdanning
 • Økonomiforståelse
 • Gode turnuskunnskaper
 • Gjerne kunnskap om rehabilitering, palliasjon og indre medisin
 • Må beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du er nytenkende og har visjoner
 • Du er tydelig, strukturert og målbevisst
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er inkluderende, motivert og engasjert
 • Du har fokus på personalutvikling og nærvær
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Engasjerte ansatte og kolleger som jobber for et felles mål
 • En arbeidsplass som byr på mange utfordringer og enda flere muligheter
 • Sande bo- og behandlingssenter har et godt og bredt fagmiljø og legger til rette for kompetanseutvikling
 • Arbeidsplassen er lokalisert i lyse og trivelige lokaler
 • Tiltredelse etter nærmere avtale.

Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kontaktperson for stillingen

Kontaktperson: Susanne Wollasch
Stillingstittel: Virksomhetsleder
Telefon: 994 74 970

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!