10/08/2018

Psykolog - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Kristiansand, Norge
Psykologi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 02.09.2018

Vi søker etter en psykolog til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) i Vest-Agder fylkeskommune. Stillingen inngår i et ressursteam innen psykisk helse som betjener offentlige og godkjente private videregående skoler, lærlinger og lærekandidater. Dette teamet støtter skolenes arbeid i møte med elevene, bidrar i det forebyggende arbeidet og jobber tett med de mange og viktige samarbeidspartnerne på dette området.

Vest-Agder fylkeskommune skal slås sammen med Aust-Agder fylkeskommune til Agder fylkeskommune med virkning fra 1. januar 2020. Dette innebærer at fagmiljøene blir større.

Arbeidsoppgaver:

 • Medvirke til utvikling av helsefremmende læringsmiljøer
 • Forebyggende arbeid innen psykisk helse for elever og lærlinger
 • Kompetanseheving av ansatte ved de videregående skolene og innenfor lærlingeordningen
 • Kompetanseheving internt i egen avdeling
 • Veiledning/rådgivning i enkeltsaker
 • Bidra i å utvikle lavterskeltilbud i tjenesten
 • Forbedre samhandlingsrutinene med andrelinjetjenesten

Kvalifikasjoner:

 • Cand.psychol
 • Kjennskap til arbeidsområder innen PPT og videregående opplæring er en fordel
 • Det er ønskelig med erfaring innen feltet psykisk helse, fortrinnsvis i forhold til aldersgruppen 16 - 24 år
 • Det er ønskelig med kunnskap om eller erfaring fra teamarbeid og organisasjonsutvikling
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Det kreves bruk av egen bil i tjenesten

Personlige egenskaper:

 • Inkluderende og god på samhandling
 • Selvstendig med faglig integritet
 • Initiativrik, kreativ og utviklingsorientert
 • Brukerorientert og effektiv også ved høyt arbeids- og forventningspress

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og videreutdanning
 • Fleksitidsordning
 • Tiltredelse etter avtale

Kontaktinfo:

Svein-Erik Birkeland
Leder PPT for videregående opplæring
481 50 048

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå