10/08/2018

Lærer i elektrofag - Ål vgs

  • Buskerud fylkeskommune
  • Lier, Norge
Elektro - Mekanisk - Rør Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 26.08.2018

Om skolen vår

Ål vidaregåande skole er en kombinert skole med ca 230 elevplasser fordelt på ca 15 klasser. 

Vårt mål er å drive en skole der eleven blir satt i sentrum og der elever og ansatte engasjerer seg for å skape en god skole for alle. Mer informasjon finner du på www.al.vgs.no 

Om stillingen

Undervisning vil være i programfag på vg1 og vg2 innen fagområdet. 

Undervisning i andre relevante fag, mindre grupper eller spesialundervisning iht individuelle opplæringsplaner etter skolens behov, kan bli lagt til stillingen. 

Kvalifikasjoner

Vi ønsker søkere med bred kompetanse innenfor elektrofaget, gjerne kombinasjonen fagbrev og fagskole, evt. ingeniør med relevant praksis. Det vil være positivt om søker også har interesse/kompetanse utenfor fagfeltet, eks. realfag.

Fleksibilitet og et positivt elevsyn vil være viktige personlige egenskaper, sammen med gode kommunikasjonsevner mot elever og kollegaer. Det er viktig at søker trives sammen med ungdommer i en hektisk hverdag. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Pedagogisk utdanning er et generelt krav til alle lærerstillinger, men det kan gjøres tilsettinger på vilkår om slik utdanning mangler. 

Tilsettingsvilkår

Den som tilsettes må forplikte seg til å jobbe i tråd Buskerud fylkeskommunes visjon og verdier, samt etter prinsippene i skolens pedagogiske plattform. Skolen benytter digital læringsplattform og søkere må beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy. Skolen utvikler en aktiv delingskultur både i og mellom ulike fag. 

Ved tilsetting kreves politiattest av ny dato (jfr. opplæringslovens § 10.9). 

Annet

Søkere bes oppgi om delstilling kan være aktuelt.

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk. Buskerud fylkeskommune er en IA-bedrift.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Kopi av vitnemål/attester legges fram ved intervjuet.  Innsendt/levert dokumentasjon blir ikke returnert.

Kontakter

Navn: Anders Ilsøy
Tittel: Avdelingsleder
E-post: Anders.Ilsoy@bfk.no
Mobil: 900 99 599

Navn: Arnstein H Sørbøen
Tittel: Rektor
E-post: Arnstein.H.Sorboen@bfk.no
Mobil: 97185435
Arbeid: 32084501

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå