09/08/2018

Prosjektmedarbeider i NAV Røros og Holtålen.

 • Holtålen kommune
 • Holtålen, Norge
Administrasjon - Økonomi Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 15.08.2018

Holtålen kommune har søkt om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontor for 2018 og har fått tildelt prosjektmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag for å etablere et ungdomsteam på NAV Røros og Holtålen. Ungdomsteamet skal jobbe tett på ungdom under 30 år med sammensatte problemer. I den forbindelse opprettes det en stilling som prosjektmedarbeider. Stillingen er en kommunal heltidsstilling med ett års varighet. Holtålen kommune er vertskommune for kommunalt ansatte i NAV Røros og Holtålen, og arbeidssted vil i hovedsak være ved kontoret på Røros. 

Arbeids- og ansvarsområder for stillingen:

 • Være en pådriver i utviklingen av ungdomsarbeidet og en aktiv bidragsyter i kontorets ungdomsteam
 • Planlegging og gjennomføring av gruppeaktiviteter
 • Helhetlig veiledning og oppfølging av ungdom som trenger bistand for å komme i arbeid og aktivitet, inkludert gruppeveiledning
 • Saksbehandling i henhold til gjeldende lover og regelverk
 • Administrative oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig utdanning fra universitet/høyskole innen økonomi, sosialfag, helsefag, samfunnsfag eller pedagogikk. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra veiledning, brukeroppfølging og sosialfaglige arbeidsoppgaver
 • God forståelse for regelverk, metodikk og systemer
 • Generelt gode datakunnskaper og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer
 • Spesielt gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Gode kommunikasjonsferdigheter; evne til å skape gode relasjoner til kolleger, brukere og samarbeidspartnere
 • Liker å jobbe i team, men er selvstendig og trives i et hektisk miljø
 • Fleksibel ved endring i oppgaver og metodikk
 • Tydelig og med gode evner til å motivere
 • Systematisk, selvstendig, strukturert og målrettet
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og evne til å finne gode løsninger.

Vi kan tilby:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til kommunalt regulativ

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til NAV-leder, Leif T. Smedås, telefon 952 19 685.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside, se link nedenfor.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist:     15. august 2018

Ansettelsesform

Prosjekt  

Søk nå