03/12/2019

Konsulent lønn - vikariat 100 % stilling i to år

  • Andøy kommune
  • Andøy, Norge
Administrasjon - Økonomi Personal - HR - Lønn

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 19.12.2019

På rådhuset har vi nå et ledig vikariat som lønnskonsulent, da vår sentrale medarbeider på dette arbeidsområdet har fått innvilget to års permisjon for å gjøre andre ting.

Lønnskonsulentens hovedoppgave er å sørge for at lønnsprosessen foregår på en ukomplisert måte, slik at kommunalt ansatte får korrekt lønn til rett tid. Interesserer du deg for tall og ønsker å fylle en sentral rolle i kommunen, kan dette være jobben for deg.

Lønnskonsulenten vil være en del av kommunens støttefunksjon. Støttefunksjonen består av innkjøp, økonomi, lønn/personal, skatt og IT.

Vi søker en person som skal inngå i et team med lønns- og personalarbeid, men som vil ha et hovedansvar for lønn. Dette gjelder fast og variabel lønn for hele organisasjonen, og andre oppgaver som har naturlig sammenheng med lønnsarbeidet.

• Lønnsbehandling fra A til Å
• Endringer, inn- og utmeldinger av arbeidstakere
• Sykepengerefusjon
• Reiseregninger
• Veiledning/rådgivning til enhetene og enkeltansatte
• Pensjonsrapportering (KLP/SPK)
• Offentlig rapportering
• Andre oppgaver innenfor lønnsområdet

Andøy kommune bruker i dag Unit4 Agresso lønns-/økonomisystem, med forsystem på lønn fra Visma ressursstyring. Saksbehandlersystemet er Acos WebSak. Vi er for tiden i en prosess hvor vi vurderer endringer i våre løsninger på bl.a lønn.

Ønsket utdanning/kompetanse:

• Relevant utdanning, gjerne på universitets-/høyskolenivå
• Kjennskap til/erfaring fra lønnsarbeid i offentlig eller privat sektor
• Kjennskap til lover og regler innen fagfeltet (lønn, tariff, fravær, reise, pensjon, skatt)
• Kompetanse i bruk av IKT-systemer/IKT-verktøy
• God framstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig

Det legges vekt på søkerens personlige egenskaper som:

• Kommunikasjons- og samarbeidsevne
• Fleksibilitet i arbeidssituasjoner
• Stor arbeidskapasitet
• Nytenkende og løsningsorientert
• Ansvarlig, nøyaktig, systematisk og strukturert
• Interesse for tall/tallforståelse

Vi tilbyr:

• Varierte og spennende arbeidsoppgaver i en til tider hektisk hverdag
• Muligheter for faglig og personlig utvikling
• Lønn i hht. tariffavtale
• Fleksibel arbeidstid
• Godt arbeidsmiljø og god pensjonsordning

Ansettelse skjer i hht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i pensjonsordning.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:
• Leder støttefunksjon/økonomisjef, Stein Ivar Johansen, tlf dir. 76115021, mob. 997 16 977, e-post stein.ivar.johansen@andoy.kommune.no

Se mer om hva som finnes i Andøy her: 

Benytt vårt digitale søknadssenter https://skjema.onacos.no/andoy/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131 Saksnr: 19/1200

Søkere bes laste opp relevant dokumentasjon på utdanning og praksis i den elektroniske søknaden. Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

SØKNADSFRIST: 19.12.2019

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!