02/12/2019

100% fast stilling som miljøterapeut ved Grandmo busenter

 • Luster kommune
 • Luster, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.12.2019

Stillingsinformasjon

Stillinga er ledig frå 03.02.20 

Arbeidsoppgåver

 • Individuell oppfølging av tenestemottakarar ut frå enkeltvedtak
 • Miljøterapeutiske oppgåver
 • Helsehjelp i heimen
 • Samarbeid med andre instansar og pårørande

Kvalifikasjonar

Det er ønskeleg med 3-årig helse/sosialfagleg utdanning, men andre med relevant erfaring innan fagfeltet kan bli vurderte.

Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar og me søker ein person som:
- liker å samarbeide med andre i team, men som og kan arbeide sjølvstendig
- kan skape ein god og trygg kvardag for brukarane
- liker utfordrande oppgåver og legge til rette for aktive dagar med brukar
- er påliteleg, fleksibel,positiv og trygg i arbeidsrolla si

Særskild for stillinga:

 • Arbeid i turnus med langvakter og arbeid kvar fjerde helg.
 • Menn oppfordrast til å søke
 • Tilsett må legge fram politiattest.
 • Løns- og arbeidsvilkår iflg. gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar.

Kommunen kan tilby

 • Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunale tilsetjingsvilkår

Søknad

Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsa på vår heimeside: www.luster.kommune.no - ledige stillingar.
For spørsmål om stillinga kan du henvende deg til kontaktperson. Dersom du har behov for hjelp til å søkje kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.
I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Kontakter

Navn: Rune Helle
Tittel: Einingsleiar
E-post: rune.helle@luster.kommune.no 
Mobil: 48114269

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!