02/12/2019

100% fast stilling som sjukepleiar ved Hafslo omsorgssenter

 • Luster kommune
 • Luster, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.12.2019

Stillingsinformasjon

Stillinga er ledig frå 03.02.20.

Arbeidsoppgåver

 • Sjukepleiefaglege ansvars- og arbeidsoppgåver
 • Yte pleie og omsorgstenester til pasientane i heimetenesta på omsorgssenteret og ute i heimane.

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som sjukepleiar og relevant praksis.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og systematisk.
 • Vere fleksibel og skape gode relasjonar til både brukarar og medarbeidarar. 

Særskild for stillinga

 • Løns- og arbeidsvilkår iflg. gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar.
 • Søkjar kan bli invitert til intervju. 

Kommunen kan tilby

 • Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 

Om søknaden

Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsa på vår heimeside: www.luster.kommune.no - ledige stillingar.
For spørsmål om stillinga kan du henvende deg til kontaktperson. Dersom du har behov for hjelp til å søkje kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.
I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Kontakter

Navn: Ruth Karin Kvam
Tittel: leiar Hafslo omsorgssenter
E-post: ruth.karin.kvam@luster.kommune.no 
Mobil: 95234367
Arbeid: 57685802

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!