02/12/2019

55% fast stilling som heimehjelp ved Gaupne omsorgssenter

  • Luster kommune
  • Luster, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.12.2019

Stillingsinformasjon

Stillinga er ledig frå 01.01.20.

Arbeidsoppgåver

Yte omsorgstenester og praktisk bistand til heimebuande.

Kvalifikasjonar

Relevant praksis.
Vere fleksibel og ha evne å skape gode relasjonar til både brukarar og medarbeidarar.

 

Særskild for stillinga

Løns- og arbeidsvilkår iflg. gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar.
Turnus med arbeid 3. kvar helg
Søkjar må kunne disponere eigen bil i tenesta.

 

Kommunen kan tilby

Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver
Godt arbeidsmiljø
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Kommunale tilsetjingsvilkår

 

Om søknaden

Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsa på vår heimeside: www.luster.kommune.no - ledige stillingar.
For spørsmål om stillinga kan du henvende deg til kontaktperson. Dersom du har behov for hjelp til å søkje kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.
I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort.
Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette.
Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Kontakter

Navn: Tone Kjærvik Kveane
Tittel: leiar Gaupne omsorgssenter
E-post: tone.kjervik.kveane@luster.kommune.no 
Mobil: 91807550
Arbeid: 57685713

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!