02/12/2019

Sjukepleiar, for tida ved Svelgen omsorgssenter

 • Bremanger kommune
 • Bremanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.12.2019

Vi har ledig 2 faste stillingar som sjukepleiar i 100%, samt vikariater fram til august 2020, for tida ved Svelgen omsorgssenter. 

Arbeidsoppgåver

I mars 2016 flytta vi inn i eit heilt nytt Omsorgssenter. Her bur pasientane i lyse og trivlege omgjevnader og medarbeidarane har fått ein heilt moderne og til rettelagd arbeidsplass.

Bremanger kommune deltek i ein legevaktpilot som er organisert i eit samarbeid mellom fleire kommunar i Sogn og Fjordane. Om natta skal vi ha «legevaktsatelitt» på Svelgen omsorgssenter der sjukepleiarane vil ha direkte kontakt med pasientar og lege på vakt i Førde. På dagtid har vi eige legevakt i Bremanger kommune. 
I samband med deltaking i legevakttenesta vil sjukepleiarane mellom anna få opplæring i akuttmedisin.

Vi har fleire ressursteam, der det er mogleg å fordjupe seg, m.a. rehabilitering, demens, palliativ omsorg og kreft.
Vi arbeider i årsturnus kor medarbeidarane har anledning til å få innverknad på arbeid –og fritida si. 

Du som blir tilsett må:

 • ha offentleg godkjenning som sjukepleiar
 • gjerne ha erfaring med akuttmedisin
 • nytte norsk munnleg og skriftleg godt
 • like å arbeide i team
 • vere innstilt på endringar
 • legge fram politiattest av nyare dato
 • ha førarkort klasse B 

Vi kan tilby:

 • god pensjonsordning og heildøgns forsikring
 • hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass 

Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg og spanande arbeidsmiljø ilag med gode medarbeidarar! 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om deg som søkjar bli offentliggjort, sjølv om du ikkje ønskjer å stå på søkjarlista. 

Alle som søkjer på ledige stillingar i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktinformasjon

Hilde Gretha Hauge
Driftssjef open omsorg indre
95989310
 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!