08/08/2018

Assisterende nærings- og nordområdesjef

  • Finnmark fylkeskommune
  • Vadsø, Norge
Ledelse Samfunnsutvikling

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.08.2018

Beskrivelse arbeidssted

Sentraladministrasjonen ligger i Vadsø. Kommunen som har 6200 innbyggere byr på et rikt kulturliv og allsidig fritidstilbud. 

Byen har gode offentlige kommunikasjoner og et godt utbygd skole- og barnehagetilbud. Nærhet til alle tilbud gjør at 
tidsklemma ikke merkes så godt her oppe hos oss. Det er godt å bo i Vadsø.

Nærings- og nordområdeavdelinga arbeider med regional næringsutvikling, herunder veiledning, finansiering og gjennomføring av regionale utviklingsprosjekter. Viktige politikkområder er blant annet fiske og havbruk, energi, reiseliv, kulturnæring og landbruk. Avdelinga jobber også bredt internasjonalt.

Vi søker

Assisterende nærings- og nordområdesjef i fast 100% stilling.

Arbeidsoppgaver

- Nærings- og nordområdesjefens stedfortreder
- Oppfølging av regionalt utviklingsprogram (RUP), herunder ansvar for å lede arbeid med handlingsplan og virksomhetsplan
- Ansvarlig for oppfølging av utvalgte fagområder og utviklingsarbeid
- Samordning og koordinering av arbeidet i avdelinga i samråd med leder
- Saksbehandling ved behov

Krav til kompetanse

- Relevant utdanning på minimum bachelor nivå
- Lederutdanning og/eller ledererfaring

Ønskede kvalifikasjoner

- Kjennskap til næringslivet i Finnmark
- Utviklingskompetanse
- Nyskapende og åpen for nye måter å løse oppgaver på
- Strategisk og setter tydelige mål 
- Involvert og engasjert i egne og andres arbeidsoppgaver
- Inkluderende og ser den enkelte medarbeider

Kunnskaper i samisk språk, kultur og samfunnsliv vektlegges som en tilleggskvalifikasjon.

Personlig egnethet vektlegges og kjennes av at du er trygg, tydelig, strukturert og god til involvere og engasjere dine medarbeidere. Videre liker du å ha ansvar og påvirkningsmuligheter. Du har stor arbeidskapasitet og trives med mangfold i oppgaver og fagområder. Med mange interne og eksterne parter å forholde seg til, er sterke relasjonsbyggende genskaper også viktig. Det er fint om du har kjennskap til offentlig forvaltning.

Vi tilbyr

- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
- Meget god pensjonsordning 
- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
- Dekning av flytteutgifter
- Hjelp med å skaffe bolig

Fordeler ved å bo i Finnmark

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen tlf. 78 96 30 77.

Kontakter

Hilde C. J. Mietinen
Nærings-og nordområdesjef
Hilde.C.J.Mietinen@ffk.no
414 31 354
78 96 30 11

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå