08/11/2019

Sykepleier - 2 x 100 % faste stillinger

 • Tynset kommune
 • Tynset, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 01.12.2019

Vær med oss og skape fremtidens sykepleietjeneste

Vi gir deg turnusen i 100 % du kan leve med i alle livsfaser!

Bli vår nye kollega! Du får 20-25 tusen over tarifflønn, ekstra nattillegg, god turnus med "flåtefunksjon" og mulighet for videreutdanning i henhold til kompetanseplan og faglig utvikling.

Vi har dyktige medarbeidere som arbeider tverrfaglig og på tvers av avdelinger og tjenester, samt arbeidsmiljø med lavt sykefravær over tid.

Vi er bevisst på bruk av kompetanse, erfaring og personlige egenskaper for å yte tjenester av faglig høy kvalitet.

Tynset kommune, institusjonstjenesten, har ledig 2 x 100 % faste sykepleier stillinger fra d.d.
Arbeidstid: 3-delt turnus. Turnus er utarbeidet basert på erfaring og forskning for å sikre en helsefremmende turnus.

Ansvarsområder og oppgaver knyttet til sykepleierrollen

 • Primærkontakt-rolle
 • Koordinator individuell plan
 • Inngå i flåtefunksjonen, som vil si å kunne utføre sykepleieroppgaver og være sykepleiefaglig rådgiver for alle avdelinger.
 • Arbeide på tvers av avdelinger og tjenesteområder
 • Engasjement i kommunens prosjekter og utviklingsarbeid
 • Bidra til et åpent, utviklende og trygt arbeidsmiljø
 • Faglig ajourhold - faglig fordypning

Krav til stillingen

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Førerkort (pga. flåtefunksjonen)

Personlige egenskaper

Institusjonstjenesten ønsker søkere som er omgjengelige, selvstendige og engasjerte. Du har evne til å tenke helhet og jobbe på tvers i organisasjonen.
Du må kjenne deg igjen i våre verdier som er trygghet, inkludering, puls og optimisme.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Særskilte krav til stillingen

Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer

Søknad sendes

Tynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Søknad sendes ved å trykke "Søk på stilling".
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.).
CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00.

Få et innblikk i vår hverdag: 

 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!