08/11/2019

Fast lærerstilling ved Sørreisa sentralskole

 • Sørreisa kommune
 • Sørreisa, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 17.11.2019

Om Sørreisa kommune

Lyst til å jobbe i en spennende og spenstig kommune?

Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i.  Sørreisa kommune har ca. 3500 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Det er en arbeidsplass med ca. 280 årsverk. Vår visjon er å gjøre hverdagen bedre – for alle. Sentralt i dette er våre verdier; nær, trygg og engasjert. Vi jobber hele tiden for å bli en enda bedre leverandør av kommunale tjenester og søker nå etter ny dyktig medarbeider.

Sørreisa sentralskole er den største grunnskolen i Sørreisa kommune med ca. 250 elever fra 5.-10.trinn og et personale på ca. 50 ansatte. Skolen har to klasser pr. trinn og egen IFK-klasse for fremmedspråklige elever. Miljøterapeuter er tilsatt i skolens stab.

Skolen er lokalisert sentrumsnært med nærhet til natur, skog og mark som gir gode muligheter for fritidsaktiviteter og rekreasjonsmuligheter. Sørreisa sentralskole ligger vegg i vegg med kulturhus, idrettshall og svømmehall som benyttes i det daglige. Skolen har godt utbygde spesialrom og et stort skolebiblioteket i hjerte av skolen.

Vi satser på bruk av digitale hjelpemidler og har digitale tavler i alle klasserom. Vi har en stor utbygd datapark og alle elever på skolen har egen bærbar PC. Skolen er deltakende i Utdanningsdirektoratets læringsmiljøprosjekt inkluderende barnehage – og skolemiljø. Skolens visjon er: «Sørreisa sentralskole – en framtidsrettet skole. Sammen for læring, mestring og utvikling.» 

Om stillingen/kvalifikasjoner:

Sørreisa sentralskole har fra 15.01.20 ledig en fast 100 % stilling på mellomtrinnet.

Undervisning vil være i hele klasser eller i mindre grupper. Stillingen kan bli tillagt kontaktlæreransvar. Vi søker allmennlærer eller faglærer som kan undervise i flere fag i grunnskolen. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi søker lærere som:

 • Har pedagogisk utdanning
 • Tar ansvar for relasjonen til elevene og bidrar til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives og tar vare på hverandre
 • Er stabile, tydelige og respektfulle voksne, har fokus på klasseledelse og som videre har en bevisst holdning til at klasseledelse er en avgjørende faktor for god læring
 • Planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning og legger vekt på mestring, motivasjon og faglig utvikling
 • Kartlegger elevene og bruker resultatene systematisk til økt læring for alle elever
 • Har samarbeidsevne, er utviklings – og endringsorientert, fleksibel, engasjert og jobber godt selvstendig og i team
 • Bidrar til et kollektivt læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode!
 • Har «glimt i øyet» og evne til å bygge gode relasjoner til elever, foreldre/foresatte og kollegaer

 

Vi kan tilby:

 • Et trivelig kollegium med stor faglig kompetanse og engasjement
 • Et godt og støttende arbeidsmiljø med vekt på teamsamarbeid
 • En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fokus på skoleutvikling og gode læringsresultater
 • Nedsatt leseplikt og mentorordning for nyutdannede lærere
 • Gode pensjons – og forsikringsordninger
 • Kontaktlærertillegg lønnet minimum 11.000 kr høyere enn sentralt tillegg, det vil si fra  
 • kr. 21 500 til kr. 30 700 per år avhengig av antall elever man har kontaktlæreransvar for

Generell informasjon

Ansettelse skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Deltakelse i kommunal pensjonsordning. Politiattest etter Opplæringslovens §10-9 vil bli avkrevd ved tilsetting. Skolen ønsker å øke andelen menn, og oppfordrer menn til å søke stillingene.

Attester og vitnemål bes lagt ved søknaden, evt. leveres senest i forbindelse med intervju. Søkere bes å oppgi minst 2 referanser. Kopier av vitnemål og attester returneres ikke.
I henhold til Offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

For mer informasjon om skolen, se skolens Facebook-side. 

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med inspektør Lena Molund på tlf.  954 39 529, e-post: lena.molund@sorreisa.kommune.no 

Søknadsfrist: 17.11.19

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!