07/11/2019

Spes.ped koordinator/rådgiver med undervisning, Jønsberg vgs

  • Hedmark fylkeskommune
  • Romedal, Norge
Rådgiver - Konsulent Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 20.11.2019

Om Jønsberg videregående skole

Utdanningsprogram: Naturbruk, Teknologi og industriell produksjon og allmennfaglig påbygging.

Jønsberg er en videregående skole med ca 65 ansatte, hvorav 20 i service/merkantile stillinger. Skolen har i dag ca. 250 elevplasser, kantine, internat og eget gårdsbruk. Skolen arbeider aktivt med pedagogisk, faglig og organisatorisk utviklingsarbeid. Det forutsettes at de som blir våre nye medarbeidere deltar aktivt i det faglige teamarbeidet i de ulike fora og avdelinger.

Stillingsinformasjon

Vi har ledig inntil 100% fast stilling som spes.ped koordinator/rådgiver, stillingen kan også innebære undervisning innenfor fellesfag og/eller naturbruk, samt andre administrative oppgaver. 

Vi søker

Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som utvikler skolen i tråd med fylkeskommunes målsettinger. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole.

Arbeidsoppgaver

* koordinator for det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen og spesialpedagogisk veiledning av personalet
* skolens kontaktperson ovenfor PPT
* rådgiveransvar for elever
* personalansvar og vikaransvar for miljøveiledere
* undervisning innen fellesfag og/eller naturbruk
* andre administrative oppgaver

Vi stiller krav om

* spesialpedagogisk kompetanse, fortrinnsvis master
* undervisningskompetanse
* god pedagogisk forståelse
* personlig egenskaper: selvstendig, god evne til å bygge relasjoner til elever, ansatte og foresatte, samt strukturert og god gjennomføringsevne. Personlig egnethet vil vektlegges
* gode samarbeidsevner
* bred faglig kompetanse
* vilje til å ta del i utviklingsarbeid
* forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
* gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Vi kan tilby

* et nettverk av gode og dyktige kollegaer
* et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Øvrige vilkår/annet

Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Søknad sendes

Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Kontakter

Navn: Anita Karina Sunde
Tittel: Studieleder
E-post: anita.sunde@hedmark.org 
Mobil: 95831377

Navn: Renate Christiansen Lunde
Tittel:Rektor
E-post: renate.lunde@hedmark.org 
Mobil: 97604097

Navn: Magnus Høye
Tittel:Studieleder
E-post: magnus.hoye@hedmark.org 
Mobil: 99029976

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!