07/11/2019

Dokument- og systemadministrator, seksjon Eiendom

 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trondheim, Norge
Administrasjon - Økonomi Informasjonssikkerhet - Personvern IT

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 24.11.2019

Seksjon Eiendom forvalter en eiendomsmasse på nærmere 500 000 kvm. Eiendommene består bl.a. av 33 videregående skoler fordelt over hele fylket, i tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg, administrasjonsbygg og infrastruktur for kollektivtrafikk. Seksjonen har om lag  80 ansatte med arbeidssted Steinkjer eller Trondheim. Seksjonen har ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold.  I tillegg til et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken, oppgraderes eksisterende bygningsmasse løpende med fokus på lavere energiforbruk og klimautslipp.

Seksjon Eiendom er organisert i 4 team. Utlyste stilling hører til i Team kvalitet. Team kvalitet har primært sine oppgaver knyttet til utforming og utvikling av seksjonens maler, prosedyrer og systemer. Vår systemansvarlige for IKT-verktøy går snart av med pensjon, og vi søker hans etterfølger. Arbeidssted vil være i Trondheim, og noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Opplærings- og systemansvarlig for enhetens IKT-verktøy.
 • Superbruker/administrator og opplæringsansvarlig på systemene Arkiv 360, Sharepoint og KGV/KAV-verktøy for offentlige anskaffelser.
 • Systemansvarlig for seksjonens FDV- og prosjekt-gjennomføringsverktøy.
 • Ansvarlig for seksjonens bidrag til fylkets intranettsider.
 • Fagansvarlig for seksjonens dokumentmaler. 

Kvalifikasjoner

 • Administrativ eller teknisk formalkompetanse på høyskolenivå
 • Erfaring fra drift og utvikling av relevante IKT-verktøy
 • God innsikt i alminnelige prosesser for bygg-forvaltning og bygge- og anleggsvirksomhet
 • Omfattende erfaring med bruk av IKT-systemer i forvaltning av bygg og eiendom, bygge- og anleggsprosjekter og kommunikasjonsverktøy vil kunne kompensere for manglende formalkompetanse

Personlige egenskaper

Vår nye medarbeider arbeider selvstendig, er strukturert og serviceinnstilt, og har interesse for IKT-systemer og byggebransjen. Gode kommunikasjonsevner vil bli tillagt vekt.


Vi tilbyr

Utviklende oppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse. Moderne og nyoppussede lokaler sentralt i Trondheim. Konkurransedyktige betingelser.
 
Kontaktinformasjon

Thomas Andersen
Teamleder
47973672
thoand@trondelagfylke.no 

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!