06/11/2019

Sjukepleiar 50% fast stilling, Eining for pleie- og omsorgstenester, Stryn

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 18.11.2019

50% fast sjukepleiarstilling i turnus. Arbeid kvar 3. helg.

Stillinga er fast knytt til heimesjukepleien i Stryneområdet. Men dei første månadane vil stillinga vere lagt til Stryn omsorgssenter, avd. Kvisten.

Arbeidsoppgåver
 • Pleie-, omsorg- og rehabilitering av brukarar i brukar sin heim
 • Pleie-. omsorg- og rehabilitering av eldre i bufellesskap
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar
 • Førarkort for bil, disponere bil
Personlege eigenskapar
 • Evne til å vise omsorg, empati og respekt
 • Samarbeidsevne
 • Datakunnskap
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg
Vi tilbyr
 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Utfordrande arbeid
 • Tenester i utvikling
 • Løn etter tariff
 • God pensjonsordning

  Siw Rognmo Vangen
  Einingsleiar
   57876951

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!