06/11/2019

3 rådgiverstillinger - anskaffelse, Agder fylkeskommune

 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Arendal, Norge
Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 24.11.2019

Vi søker nå etter tre rådgivere til avdeling for innkjøp og anskaffelse i Agder fylkeskommune. Avdelingen har ansvar for at anskaffelsene som gjennomføres bidrar til samfunnsutviklingen og når vedtatte mål for tjenesteyting, klima og miljø og et seriøst arbeidsliv. Avdeling for innkjøp og anskaffelse vil fra 1. januar 2020 være lokalisert i Arendal og vil bestå av ti rådgivere pluss leder.
 
Avdelingen er en av fem avdelinger underlagt fylkesdirektøren for økonomi og styring. Fylkesdirektøren har ansvar for å sikre kontinuerlig oppmerksomhet på helhetlig styring og god og effektiv drift, gjennom god regnskapsforvaltning og  lønnstjenester, strategisk innkjøpsarbeid og funksjonell tilrettelegging av det politiske arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for å drifte innkjøpsfelleskapet Offentlig Fellesinnkjøp på Agder "OFA"
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser av varer og tjenester for Agder fylkeskommune og OFA (25 kommuner i Agder)  
 • Bistå andre avdelinger i fylkeskommunen med anskaffelser innen vei, bygg og anlegg 
 • Drift og forvaltning av inngåtte vare- og tjenesteavtaler 
 • Rådgivning til bestillere og ledere i Agder fylkeskommune og OFA 
 • Gjennomføre kurs og annen kompetansebyggende aktivitet for fylkeskommunen og OFA 
 • Sørge for at fylkeskommunen etterlever politiske beslutninger tilknyttet innkjøpsstrategi, miljø og klima, sosialt ansvar, lærlinger mv. 
 • Oppfølging og analyse av innkjøpsmønster, forbruk, kost/nytte vurderinger og andre egnethetsanalyser 

Kvalifikasjoner:

 • Universitet eller høyskole, minimum fire år, med relevant retning innen juridiske, økonomiske eller prosjekt/prosessledende fag
 • Relevant erfaring fra fagområdet kan kompensere for kravet om 4 års utdannelse  
 • Spesialisering innenfor området offentlige anskaffelse er ønskelig
 • Erfaring med å gjennomføre prosesser og/eller prosjekter vektlegges 
 • Interesse for, og relevant erfaring fra innkjøps- og anskaffelsesarbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, ansvarsbevisst og resultatorientert
 • Evne til planlegging og strukturert gjennomføring av arbeidsoppgaver
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid 
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spennende og tidvis travelt fagmiljø
 • Gode muligheter for videreutvikling av kompetanse 
 • En operativ stilling hvor du blir sittende tett på der det skjer  
 • En utviklingsorientert fylkeskommune og engasjerte kollegaer
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige resultater
 • Lønn etter avtale 
 • Offentlig pensjonsordning
 • Tiltredelse etter avtale

1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal.

Kontaktinfo:

Sturle Hamre
Konstituert avdelingsleder
99296413

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!