06/11/2019

Rådgivere plan, Agder fylkeskommune

 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Kristiansand, Norge
Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 25.11.2019

Vi søker to rådgivere til vår avdeling for plan. Fra 01.01.2020 er avdeling for plan en av to avdelinger underlagt fylkesdirektør for plan og analyse i Agder fylkeskommune.

Planavdelingen har ansvaret for å gjennomføre planfaglig veiledning og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver samt ivareta viktige
nasjonale og regionale interesser i kommunale planprosesser. Regionalt
planforum skal ledes av planavdelingen. Vårt mål er å være et kompetansesenter
innen planlegging som bidrar til god bærekraftig samfunnsutvikling.
 
Andre viktige oppgaver er å utarbeide regionale planer som er grunnlag for politiske beslutninger, og skal bidra til fysisk,
miljømessig, økonomisk og sosial utvikling i Agder. 

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeide, veilede og gi uttalelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven
 • Koordinere innspill til kommunale planer fra andre avdelinger i fylkeskommunen
 • Veiledning og kvalitetssikring av internt planarbeid
 • Vurdere om dispensasjonssøknader er i strid med nasjonale eller regionale interesser 

Kvalifikasjoner:

 • God kunnskap om plan og bygningsloven 
 • Relevant universitets- og høgskole utdannelse min.4 år. Aktuell fagbakgrunn kan blant annet være arkitekt,  landskapsarkitekt, samfunnsøkonom, planjurist,
 • samfunnsviter, geograf  eller ingeniør
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Relevant erfaring vektlegges

Personlige egenskaper:

 • God evne til å samarbeide internt og eksternt
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Systematisk og læringsvillig 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende faglige utfordringer 
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning i KLP

1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal.

Kontaktinfo:

Ingvild Nina Skjong
Avdelingsleder, avdeling plan
97697501

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!