06/11/2019

HR / HMS rådgiver, Agder fylkeskommune

 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Kristiansand, Norge
Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse


SØKNADSFRIST:26.11.2019

Vi søker  HR/HMS rådgiver til vår avdeling for HR. Fra 01.01.2020 er avdeling for HR en av fem avdelinger underlagt fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune.

HR bidrar til fylkeskommunens måloppnåelse gjennom kunnskapsbasert, innovativ og strategisk organisasjonsutvikling, herunder mestringsorientert lederskap, tillitsbasert medarbeiderskap og delingskultur. Hensikten er at vi gjennom våre ledere og medarbeidere, løfter Agder i tråd med Regionplan Agder 2030.

Avdeling for HR er har som oppgave å trene organisasjonen slik at den opptrer i tråd med organisasjonspolitikken, og på den måten bidra til måloppnåelse.          

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning og saksbehandling på HR/HMS-området for hele fylkeskommunen
 • Kontaktansvar overfor Bedriftshelsetjenesten, NAV og HMS nettverk
 • Systemansvar for organisasjonens arbeid med HMS og inkluderende arbeidsliv(IA) 
 • Kontinuerlig forbedring og innovasjon av våre fagområder
 • Trene ledere i arbeidet med å utvikle et robust arbeidsmiljø     

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole/universitetsutdanning, minimum 4 år innen relevante fagområder som HR/HMS, ledelse, helse, sosiologi eller andre organisasjonsfaglige områder
 • Erfaring fra HR/HMS og IA arbeid vil bli vektlagt
 • Kunnskap og erfaring med organisasjonsutvikling, omstillingsprosesser, digital transformasjon og prosjektkompetanse er en fordel
 • Erfaring og forståelse for avtaleverk i offentlig sektor er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne        

Personlige egenskaper:

 • Tydelig bidragsyter inn i et fellesskap
 • Tillitsskapende og modig
 • Evne og lyst til å dele kunnskap og kompetanse
 • Selvstendig, engasjert og målbevisst
 • Analytisk, strukturert og systematisk
 • Evne til å gjennomføre prosesser samt involvere og motivere andre
 • Nysgjerrig og åpen for nytenkning               

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid 

1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal.

Kontaktinfo:

Karin Løvgren Stenersen
Avdelingsleder HR
91744395

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!