06/11/2019

Sykepleier, 60% fast stilling i natt-tjenesten

 • Gjemnes kommune
 • Gjemnes, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 13.11.2019

Sykepleier med arbeid hver 3. helg

60% fast stilling i natt-tjenesten (mulighet for høyere stillingsprosent hvis ønskelig)

Om kommunen

Gjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse. Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten. Gjemnes kommune har 2600 innbyggere og ligger sentralt plassert midt imellom Kristiansund og Molde med god bussforbindelse til begge byer. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser med rike muligheter for friluftsliv i alle årstider.

Natt-tjenesten har kontor på Batnfjordsøra og yter tjenester til både hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger/eldresenter og sykehjem.

Sykehjemmet består av en somatisk avdeling med 21 langtidsplasser og 1 avlastningsplass, skjermet avdeling med 7 langtidsplasser og korttidsavdeling med 4 plasser for observasjon og rehabilitering. I tillegg er det en plass avsatt til palliasjon,

 Arbeidsoppgaver:

 • Varierte arbeidsoppgaver der fokuset er målrettet pleie, omsorg og rehabilitering ut fra den enkelte pasient sitt behov
 • Kartlegge og vurdere behovet for tjenester.
 • Gi individuelt tilpassede tjenester ut fra gjeldende vedtak.
 • Sykepleiefaglig ansvar
 • Samarbeid med pårørende og eksterne samarbeidspartnere (legetjeneste, spesialisthelsetjeneste, apotek, responssenter mm.)
 • Veiledningsansvar ovenfor medarbeidere og bidra til yrkesetisk refleksjon og dialog på arbeidsplassen.
 • Dokumentasjon i Profil
 • Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Faglig selvstendig
 • Gode datakunnskaper
 • Gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Helse til å fylle stillings krav

Personlige egenskaper:

 • Du er initiativrilk og selvgående.
 • Du har engasjement for faget og respekt for den enkelte pasient.
 • Du har evne til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er fleksibel og liker varierte netter med ulike oppgaver og aktiviteter.
 • Du er engasjert, positiv og har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Det vil bli lagt avgjørende vekt på egnethet til stillingen.

Vi tilbyr:

 • Varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere og et arbeidsmiljø der vi fokuserer på trivsel
 • En tjeneste hvor vi sammen med den enkelte tjenestemottaker skaper et verdig liv.
 • Tjenesten bruker kommunale biler i tjenesten.
 • Det godtgjøres i lønn for 10. års ansiennitet ved tiltredelse.
 • Nytilsatte som har vært ansatt i 2 år blir gitt en engangssum på 50 000 (minimum 60 % stilling)
 • Pliktig medlemskap i KLP 

Det skal fremlegges gyldig politiattest iht helsepersonelloven §20 a.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. 

Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:

Eva Sande Ulset
mob: +47 975 46 702

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!