08/08/2018

Sykepleier

  • Kongsvinger kommune
  • Kongsvinger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.08.2018

Vi ønsker deg med på laget for å utvikle fremtidens helsetjenester og jobbe med praksisnære oppgaver. Vi har fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Felles målsetting er at bruker av kommunens tjenester tar vare på sin egen helse og er så selvhjulpne som mulig

Skyrud Demenssenter har ledig sykepleierstilling 100 % fast på langtidsavdeling for demente.

Arkivsak-ID: 18/1637

Kvalifikasjoner:
- Autorisert sykepleier
- Relevant praksiserfaring som sykepleier
- Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på brukermedvirkning
- Stor interesse for ivaretakelse av pasientens ressurser
- Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper:
- Strukturert og målrettet
- Selvstendig men samtidig trives med å jobbe i team
- Positiv, fleksibel og ansvarsbevisst
- Pålitelig og utholdende

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr:
- Varierte arbeidsoppgaver
- Godt arbeidsmiljø
- Lønn etter tariff og offentlig pensjonsordning

Annet:
Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse. 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Informasjon:
Enhetsleder Renate Mikkelsen Aanerud, tlf. 948 33 134.

Søknad:
Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå