07/08/2018

Sykepleier natt, 65,73 % fast stilling

  • Midtre Gauldal kommune
  • Midtre Gauldal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 31.08.2018

Midtre Gauldal kommune har ledig stilling som 

ID 1170 - Fast stilling - 65,73 % Sykepleier natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo og dagsenter. Tiltredelse snarlig, og etter avtale.

Stillingen har p.t. arbeid hver 3. helg 

Arbeidsoppgaver:
- Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
- Medikamenthåndtering
- Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter

Kompetanse:
- Krav om sykepleiefaglig utdanning. 
- Stillingen innebærer p.t. sykepleierfaglig ansvar og veiledningsansvar for kollegaer i team på natt. Det er derfor ønskelig at du har arbeidserfaring i faget. 
- Krav om autorisasjon
- Må beherske norsk skriftlig og muntlig
- Søker må ha førerkort

Personlig egnethet:
Vi ønsker medarbeidere som
- Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
- Er ansvarsbevisste og lojale
- Har evne til samarbeid og samspill
- Har evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:

Stillingen ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingen skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg. 

Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. 

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Morten Engen, tlf. 72 40 32 05

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå