04/11/2019

Innkjøpsrådgiver - jurist eiendom

 • Stavanger kommune
 • Stavanger, Norge
Administrasjon - Økonomi Anskaffelser - Innkjøp Eiendom Jus Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 20.11.2019

Avdeling for anskaffelser skal, gjennom gode og effektive anskaffelsesprosesser og god kontraktsoppfølging, legge til rette for at fellesskapets midler utnyttes på best mulig måte. Samtidig skal offentlige anskaffelser også bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer som blant annet klimautfordringen, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og legge til rette for innovasjon og nytenkning.

Denne stillingen vil jobbe opp mot direktørområdet Bymiljø og Utbygging (BMU), herunder avdelingene Idrett, Juridisk, Miljø og renovasjon, Park og vei, Plan og anlegg, Stavanger eiendom og Vann og avløp. Et særskilt fokusområde for stillingen vil være bistand av avdelingenes prosjektseksjoner ifm. byggeprosjekter og entrepriser.

Vi søker en utadvendt person som vil ha en krevende og selvstendig stilling knyttet til kvalitetssikring av konkurransegrunnlag for entreprisekontakter, gjennomføring av anskaffelsesprosesser, kontraktsinngåelse og oppfølging av kontrakter, samt være en ressursperson i spørsmål av juridisk karakter knyttet til anskaffelser og entrepriser. Du vil jobbe sammen med en annen jurist/innkjøpsrådgiver som også er permanent utplassert i Bymiljø og Utbygging, så vel som å være del av et godt faglig miljø blant resten av anskaffelsesavdelingen. 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og kvalitetssikre konkurransegrunnlag, herunder ulike former for entrepriser, tjenestekjøp og varekjøp.
 • Gjennomføring av anskaffelsesprosesser, herunder også forhandlinger.
 • Kontraktsoppfølging og bistand for både rådgiverkontrakter (NS 8401/02/03) og entreprisekontrakter (NS 8405/06/07), med hovedvekt på endringshåndtering og øvrige juridiske spørsmål.
 • Delta i utvikling av tiltak mot arbeidslivskriminalitet og gjennomføre kontroller av leverandører.
 • Veiledning/rådgivning om lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
 • Klagehåndtering – klager fra leverandører og evt. klagebehandling til KOFA.
 • Bistå ved spørsmål knyttet til innsyn i anskaffelsesprosesser.Andre arbeidsoppgaver er deltakelse i felles driftsoppgaver for avdelingen, herunder det løpende arbeidet med utforming av kommunens reglement og strategier knyttet til anskaffelser, utarbeidelse og kvalitetssikring av maler, med mer.

Kvalifikasjoner

 • Utdanningskrav: master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Ønskelig med kunnskap om og erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser
 • Ønskelig med kunnskap om og erfaring fra arbeid med norsk entrepriserett
 • Ønskelig med erfaring fra kontraktsforhandlinger

Personlige egenskaper

 • Du er nøyaktig, strukturert og har evne til å planlegge og organisere egen tid.
 • Du kommuniserer klart og tydelig og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du evner å sette deg raskt inn i nye problemstillinger
 • Du tar initiativ og ser etter nye muligheter.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt og trives med selvstendige arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et spennende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og gode utviklingsmuligheter
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet
 • Stillingskode 853000
 • Lønn etter avtale

Kontakinformasjon

Elvur Hrønn Thorsteinsdottir
Avdelingssjef anskaffelser
93207623

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!