07/08/2018

Sykepleier 70 % fast stilling

  • Midtre Gauldal kommune
  • Midtre Gauldal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 31.08.2018

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.Midtre Gauldal kommune har ledig

ID 1171 - Fast 70 % stilling for Sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem. Stillingen har delvis fast oppmøtested i demens-avdelingen gr. 1 og 2 og er delvis en flytstilling med varierende oppmøtested - Tiltredelse snarlig, og etter avtale.

Stillingen har p.t. arbeid hver 3. helg

NB! Merk at stillingen lyses ut som en delvis flytstilling, det vil si at den som tilsettes vil få fast turnus med arbeid hver 3. helg, men den vil ikke få fast varig oppmøtested i denne stillingsandelen. Den som tilsettes må påregne seg å jobbe i alle avdelingene på sykehjemmet, etter arbeidsgivers behov. Den som ansettes kan ikke påberope seg rett til fast oppmøtested i enheten i denne stillingsandelen. Dette vil være i strid med stillingens grunnpreg, og innebære at stilling er besatt ut fra bristende forutsetninger. 

Arbeidsoppgaver:
- Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
- Det er ønskelig med demenskompetanse i form av utdanning og/eller praktisk erfaring
- Medikamenthåndtering
- Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter

Kompetanse:
- Krav om sykepleiefaglig utdanning og autorisasjon
- Må beherske norsk skriftlig og muntlig
- Søker må ha førerkort

Personlig egnethet:
Vi ønsker medarbeidere som
- Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
- Er ansvarsbevisste og lojale
- Har evne til samarbeid og samspill
- Har evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:
Stillingen ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingen skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg. Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. 

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Tove Aune Bjørklund, tlf. 97 65 55 46

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå