31/10/2019

Fast stilling i engelsk og tysk ved Øvrebyen videregående skole

  • Hedmark fylkeskommune
  • Kongsvinger, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 12.11.2019

Stillingsinformasjon

100 % fast undervisningsstilling i engelsk og tysk.

Vi søker

Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som utvikler skolen i tråd med kunnskapsløftets målsettinger. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole.

Vi stiller krav om

* god pedagogisk forståelse

* gode samarbeidsevner

* bred faglig kompetanse

* vilje til å ta del i utviklingsarbeid

* forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy

* gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

* et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna

* et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Øvrige vilkår/annet

Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Søknad sendes

Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden. 

Om arbeidsgiveren

Fylkets innbyggere møter oss på ulike arenaer — hver dag. Vi trenger deg og din kompetanse for å videreutvikle Hedmark!

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Hege Elisabeth Nordgaard
Stillingstittel: rektor
Mobil: 917 97 131

Kontaktperson: Ingunn Økland Jacobsen
Stillingstittel: avdelingsleder
Mobil: 909 85 657

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!