30/10/2019

Sykepleier, 3 x 100 % faste stillinger

  • Gol kommune
  • Gol, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.12.2019

Vi har ledig 3 x 100 % faste stillinger som sykepleier og vi ansetter fortløpende etter som søknadene kommer inn.

Gol Helsetun er et sykehjem med 32 plasser for kort/rehabilitering- og langtidsplass, egen avdeling for personer med demens. Vi har dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse, og trivelig arbeidsmiljø. Stillingene er i turnus med dag- og kveldsvakter og arbeid hver 3. eller 4. helg med 13-timers vakter. Vi samarbeider tett tverrfaglig med hjemmetjenesten, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykisk helse for å få til et helhetlig pasientforløp. Vi jobber med personsentrert omsorg og har implementert VIPS-metoden.

Arbeidsoppgaver:

* Ha ansvaret for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
* Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
* Bidra til et godt samarbeid med pasienter og pårørende.
* Være aktiv pådriver for å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene.
* Opplæring og faglig veiledning av kollegaer

Kvalifikasjoner:

* Autorisert sykepleier
* Nasjonal norskprøve nivå 3
* Fordel med erfaring fra geriatri, demens, psykiatri, palliasjon og velferdsteknologi
* Du kan bruke IKT-verktøy, - vi har Gerica og digitale kvalitetsystem

Personlige egenskaper:

* Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
* Selvstendig, fleksibel, ansvarsbevisst og strukturert
* Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
* Faglig fokusert og liker utfordringer

Vi tilbyr:

* Trivelig arbeidsplass med god opplæring, oppfølging med fadderordning og veiledning
* Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke og utvikle tjenestene
* Kurs, opplæring og relevant hospitering
* Deltakelse i faglig forum
* Støtte til relevant videreutdanning
* Konkurransedyktig lønn med et rekruttere/beholde tillegg på 25.000kr i året (v/100 % stilling)
* Et bredt spekter av utfordringer med pasienter i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov
* Turnus arbeid hver 3. eller 4. helg
* Vi jobber med utvikling av personsentrert omsorg og velferdsteknologi
* Flott natur med mange tur muligheter året rundt

For stillingen gjelder:

* Tilsettelse etter gjeldende lov og avtaleverk
* Pensjonsordning i KLP
* Arbeid dag og kveld, vi har egne nattevakter

Vi ønsker at:

* Du har fokus på nærvær og godt arbeidsmiljø
* Du bidrar til faglig og tverrfaglig samarbeid

Gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må legges frem før oppstart i stillingen 

Annet:

* Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Attester og vitnemål må tas med til eventuelt intervjuet. Det blir beregnet ansiennitet ut i fra innleverte attester.

Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skole og utdanning. Det blir produsert CV på grunnlag av de dataene du legger inn. Du får beregnet ansiennitet for all offentlig tjeneste, samt relevant privat tjeneste. Dersom du har vært hjemme med barn eller hatt annet omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få beregnet inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid.

I skjemaet er det mulig å kryssa av for at søknaden ikke skal være offentlig. Dersom du ønsker at søknaden ikke skal være offentlig må du oppgi grunnen til dette, det skal gode grunner til for at dette skal bli tatt til følge. Vi gjør
oppmerksom på at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort, jamfør offentliglova §25. Du vil da bli varsla om dette på forhånd slik at du har mulighet til å trekke søknaden din.

Send søknad:

Gol kommune bruker elektronisk søknad, søknader som kommer på papir eller e-post blir returnert. Ved spørsmål angående registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000.

Er du ny som søker til stilling i Gol kommune velger du "Registrere søker" for å opprette brukernavn og passord. Søkere som er, eller har vært ansatt i Gol kommune har allerede et brukernavn. Dette er som regel navnet ditt, skrevet med store bokstaver. For å generere passord må du følge instruksene du får når du trykker på "Glemt brukernavn/passord", som du finner på nettsiden der du søker stilling. Du vil da få instrukser på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune.

Alle søkere vil få kvittering på at søknaden er mottatt dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Kontakter

Navn: Linda Muggerud Anderssen
Tittel: Avdelingsleder
Mobil: 91673979
 
Navn: Sølvi Listøen
Tittel: Avdelingsleder
Mobil: 90253342

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!